Overheid

De overheid staat voortdurend voor de maatschappelijke (en politieke) uitdaging om haar dienstverlening efficiënter en effectiever in te richten. In het aangaan van deze uitdaging staan informatievoorziening, digitalisering en dataficering vaak centraal. Inwoners en ondernemers willen regie op hun eigen gegevens, en verwachten dat de overheid hen hierin faciliteert.

De nieuwe wereld is verbonden, digitaal, mobiel, gerobotiseerd en voorzien van kunstmatige intelligentie. . Actuele issues zijn thuiswerken, informatieveiligheid, bedrijfszekerheid van ICT, applicaties in de ‘cloud’, kostenreductie en tegelijkertijd investeren in digitalisering, bestuurlijke en beleidsmatige flexibiliteit.Dit biedt volop kansen en uitdagingen; in het maatschappelijk speelveld zelf en binnen de ambtelijke organisatie van overheidsprocessen (flexibilisering). Kortom, nieuw digitaal leiderschap

Wielinq helpt de overheid keuzes te maken over de inzet van technologie. Dat doen we door het combineren van organisatieverandering (mens en cultuur) met digitale transformaties (technologie en anders organiseren). We hebben oog voor de financiën, politieke sensitiviteit, en tillen ICT en digitalisering op de bestuurstafel.

Onze opdrachtgevers

Onze adviseurs met ervaring bij de overheid

Dirk Dekker

Mensen helpen en organisaties gelukkiger maken

Relevant nieuws

Menu