Wielinq in de zorg – Update oktober 2023

Wielinq is volop actief in de zorg. We vertellen je in deze update graag waar we ons mee bezig houden.

Landelijk programma Medicatieoverdracht

Het landelijk programma Medicatieoverdracht werkt aan goede, complete elektronische overdracht van medicatiegegevens voor een actueel en compleet medicatie-overzicht voor iedere zorgverlener en iedere patiënt. De projectleiders van de deelnemende zorgsectoren en softwareleveranciers werken intensief samen met het landelijk programmateam van Nictiz. Marieke werkt als programmateammanager en Marloes als projectleider in het landelijke programmateam.

Huisartsenpraktijk Het Dok

Huisartsenpraktijk Het Dok op Urk merkt dat de beschikbaarheid van huisartsenzorg niet meer vanzelfsprekend is. Daarom hebben zij de ambitie om hybride huisartsenzorg te leveren. Dit betekent een softwarekeuze en -implementatie, maar ook een grote verandering voor de praktijk en haar patiënten. Hilde begeleidt het Dok zowel bij de software keuze als het verandertraject wat nodig is om dit traject te laten slagen.

Vraagstuk inrichting avond-, nacht-, en weekenddiensten huisartsen Flevoland

De huisartsenzorg gaat altijd door, ook in de avonden en weekenden. Door het landelijke tekort aan (praktijkhoudende) huisartsen is het ingewikkeld deze dienstenroosters rond te krijgen, helemaal in grote uitgestrekte gebieden zoals Flevoland. Ook zijn deze onregelmatige diensten een grote belasting voor de huisartsen. Willeke heeft door het analyseren van historische data onderzocht of een andere vorm en structuur van de avond- en weekenddiensten kan leiden tot een verlaging van de dienstendruk voor de huisartsen in Flevoland.

Implementatie elektronisch cliëntendossier bij jeugdzorgorganisatie Levvel

Drie jaar geleden zijn drie jeugdzorgorganisaties in Amsterdam gefuseerd in Levvel. Levvel ging van meerdere elektronische cliëntendossiers (ED) naar één gezamenlijk systeem in 2022. Dit intensieve implementatietraject vond grotendeels online en dwars door de lockdowns plaats. Aan de technische- en zorginhoudelijke kant was daarom nog niet alles goed ingericht. Naar aanleiding hiervan is begin 2023 programma RED (Rust, Reinheid en Regelmaat in het Elektronisch dossier) gestart. Manouk is werkzaam in dit programma als projectleider.

Ontwikkeling Digitale Strategie bij de Nederlandse ggz

Voor de Nederlandse ggz, de koepelvereniging voor ggz-instellingen, liggen er veel kansen voor digitalisering en automatisering van de bureauorganisatie. Van het goed inzichtelijk maken van de netwerkcontacten en ledenadministratie tot het beter laten samenwerken van verschillende systemen: op allerlei vlakken wil de Nederlandse ggz een stap vooruit maken. Wielinq heeft geholpen bij het maken van een strategie en de uitwerking daarvan in een roadmap en een architectuur. De organisatie is nu klaar om deze plannen te gaan implementeren.

Wil je in gesprek over digitalisering in de zorg of weten hoe Wielinq jouw organisatie kan helpen? Laten we elkaar dan (digitaal) ontmoeten!

Meer lezen

Menu