Marieke Hanegraaf

Met oog voor alle perspectieven

Marieke Hanegraaf

Marieke is een energieke professional met ruim vijftien jaar ervaring. Haar persoonlijke ambitie is om de digitale uitwisseling van informatie tussen verschillende zorgverleners en tussen zorgverlener en patiënt beter te maken. De vraag die haar dagelijks drijft is; hoe?

Hóe gaan we deze ambitie samen organiseren en realiseren? Welke veranderkundige uitdagingen (samenwerken, leiderschap, cultuur, strategische communicatie, e.d.) zijn aan de orde en welke strategie en interventies passen hierbij?

Met het doel voor ogen zoekt Marieke naar de balans tussen bestuurlijke wens en weerbarstige praktijk, hier neemt ze de opdrachtgever in mee. Marieke is resultaatgericht, haar natuurlijke kracht zit in het samenwerken met en verbinden van betrokkenen.

Puzzel je op de vraag hoe jouw ambitie werkend te krijgen in de praktijk? Neem gerust contact op met Marieke.

Menu