Veranderstrategie PO- en VO-raad voor bewustwording rol schoolleiders en bestuurders in digitaal veilig onderwijs

Hoe maak je bestuurders en schoolleiders in het basis- en voortgezet onderwijs bewust van hun rol in het creëren van een veilige digitale leeromgeving? De PO- en VO-raad vroeg Wielinq een advies uit te brengen over deze veranderkundige vraag. Adviseurs Arjan, Femke en Marsjanne delen hun aanpak en vertellen meer over het resultaat.

De opgave

De PO- en VO-raad zijn de sectororganisaties voor alle scholen in het basis- en voortgezet onderwijs. Samen met SIVON, Kennisnet en het ministerie van OCW werken zij aan het programma Digitaal Veilig Onderwijs.

Als onderdeel van dit programma vroegen de raden Wielinq om een veranderkundig advies uit te brengen over de vraag hoe bestuurders en schoolleiders bewust kunnen worden gemaakt van hun rol in het creëren van een veilige digitale leeromgeving. Het advies was gericht op het identificeren van hun kennis- en ontwikkelbehoeften, aanbevelingen voor hun professionele ontwikkeling, strategieën voor bewustwording bij schoolbesturen en input voor een bewustwordingscampagne.

Aanpak: digitale workshops, praktijkbezoeken, interviews en persona’s

Eindrapport bewustwording en professionalisering onder bestuurders en schoolleiders over digitaal veilig onderwijs

Samen met bestuurders en schoolleiders zijn we aan de slag gegaan. Met digitale workshops, praktijkbezoeken en interviews hebben we zo’n 75 mensen gesproken. Op basis van deze input hebben we vijf verschillende persona’s uitgewerkt. Een fictief persoon die een specifieke doelgroep vertegenwoordigd.

De proactieve schoolleider

Om te komen tot een passende veranderstrategie en bijbehorende interviews hebben we gebruik gemaakt van de wetenschappelijke literatuur. In dit geval met name het DINAMO-model van Metselaar, Cozijnsen en van Delft en elementen uit Leren Veranderen van Vermaak en De Caluwé.

Veranderstrategie met veel draagvlak

Het resultaat is een veranderstrategie die aansluit op de praktijk en waarbij de bijbehorende interventies zijn uitgewerkt. De aanpak heeft veel draagvlak, omdat het samen met een grote groep mensen tot stand is gekomen. In een webinar hebben we de persona’s en veranderaanpak toegelicht, zodat het ook bij andere projecten binnen het programma kan worden toegepast.

Adviseurs aan het woord:

Arjan Geurts: “We zijn trots op deze opdracht, omdat het gelukt is om in een korte tijd te komen tot een veranderaanpak die aansluit op de praktijk en gebaseerd is op wetenschappelijke theorie. De aanpak die we hebben gekozen heeft ervoor gezorgd dat het advies veel draagvlak heeft.”

Femke van Oorschot: “De inzichten die we hebben opgedaan uit de gesprekken hebben we vertaald naar persona’s. Dit heeft ons niet alleen geholpen om de behoeften te vertalen naar praktische handvatten, maar zo kwam het verhaal ook echt tot leven bij ons en de stakeholders.”

Marsjanne Damen: “Het is mooi om bij verschillende organisaties te werken aan bewustwording voor digitale veiligheid. Het uitzetten van de verandercommunicatiedoelen in een gewenste state of mind kalender was een goed uitgangspunt voor de interventies. Het proces van samen vormgeven, puzzelen en aanscherpen van de stappen werkte heel fijn met de PO- en VO Raad”.

Meer weten over hoe wij organisaties helpen veranderen? Neem contact op met Arjan, Femke of Marsjanne

Arjan Geurts

Femke van Oorschot

Femke van Oorschot

Marsjanne Damen

Marsjanne Damen

+31(0) 6 2223 8180

Hermien Jacobs, Projectleider Veilig en doordacht digitaliseren:

Wij zijn super tevreden met het werk van Femke, Marsjanne en Arjan. Ze hebben kennis, kunde en een creatieve manier van werken, waarmee het is gelukt om snel resultaten te boeken.

Meer lezen

Menu