Interim management voor Dimpact: innovaties voor een moderne gemeentelijke dienstverlening

Inwoners en bedrijven verwachten moderne, passende en persoonlijke dienstverlening, ook van gemeenten. Coöperatie Dimpact is een samenwerkingsverband van 39 gemeenten. Zij werken samen aan het vernieuwen van hun dienstverlening om met elkaar snel in te kunnen spelen op technologische, juridische en maatschappelijke innovaties. Wielinq collega Migiel Gloudemans vervulde er zo’n 1,5 jaar de rol van interim directeur-bestuurder.

Strategie en implementatieplan in gang gezet

Migiel werd gevraagd de dagelijkse leiding van het Dimpact regiebureau op zich te nemen en tot een gedragen strategie en bijbehorend implementatieplan te komen. De kern van deze strategie is binnen 2,5 jaar tijd de gehele software voor gemeentelijke digitale dienstverlening vernieuwen om zo continuïteit te bieden in de dienstverlening van gemeenten. In een eerder artikel ‘Dimpact kiest voor gemeentelijke dienstverlening van de toekomst’ lees je hier meer over.

Nadat vorige jaar maart de strategie en implementatieplan definitief zijn vastgesteld heeft Migiel, samen met de professionals van het Dimpact regiebureau en vertegenwoordigers van gemeenten, gewerkt aan het starten van de realisatie van de strategie. Het   implementatieplan is vervolgens verder uitgewerkt. Zo is gewerkt aan het vormen van de transitieorganisatie, ontwikkeling van de bestaande organisatie en de overdracht naar de staande organisatie.

Transitie op 3 niveaus

Tijdens het vormen van de transitieorganisatie werd meer en meer duidelijk dat er sprake is van een transitie op 3 niveaus:

  • Als eerste bij het regiebureau zelf. Het regiebureau zorgt voor het faciliteren van de vereniging en het (laten) aanbieden van diverse producten en diensten. De nieuwe strategische richting vraagt nieuwe kennis, kunde en competenties, met name op het gebied van vernieuwen en innoveren. Dit vraagt ontwikkeling van de organisatie de komende jaren.
  • Ten tweede bij de gemeenten . Invulling geven aan de vernieuwde wijze van digitale dienstverlening is een opgave die een groot gedeelte van de organisatie raakt en soms een andere werkwijze vraagt van de gemeenten.
  • Als laatste zet Dimpact samen met andere overheidspartijen in en met de markt stappen richting een nieuwe visie op informatievoorziening in Nederland (Common Ground), gebaseerd op open source en component gedreven. Dit om beter bij de eigen gegevens te kunnen, flexibeler in te kunnen springen op verandering en leveranciersonafhankelijker te worden. Dimpact vraagt als voorloper voorzieningen uit in de markt die gebaseerd zijn op deze visie.

Stuk voor stuk opgaven van formaat die een gedegen aanpak en organisatie vragen.

Transitieorganisatie vormgeven

Om de transitieorganisatie vorm te geven is in zo kort mogelijke tijd de bestaande organisatie uitgebreid met een tijdelijke organisatie. Zo zijn er toonaangevende professionals verbonden aan Dimpact, er is gestart met het inrichten van portfoliomanagement, met de bestaande teams is de organisatieontwikkeling opgepakt, het leiderschapsteam is vormgegeven en de besturing van alle projecten is gestart.

Overdracht naar nieuwe directeur-bestuurder

In de tussentijd zocht Migiel met de Raad van Commissarissen en het regiebureau naar een geschikte kandidaat om de komende jaren leiding te geven aan deze opgaven. Per oktober 2021 is Jack Lenting gestart als directeur-bestuurder en zijn de lopende werkzaamheden overgedragen.

Migiel over de opdracht:

Dimpact heeft te maken met een urgente, complexe veranderopdracht om te komen tot nieuwe voorzieningen voor de digitale dienstverlening van gemeenten. Iets waar veel andere organisaties ook mee te maken hebben. Het met veel partijen naar een gezamenlijk resultaat komen, drijft mij in mijn opdrachten. Ik ben ervan overtuigd dat we hiermee samen de basis hebben gelegd voor de continuïteit en vernieuwing van de dienstverlening van de leden van Dimpact. Iets waar ik met veel plezier en commitment aan heb gewerkt.”

Wil je meer weten over hoe we jouw organisatie kunnen helpen te digitaliseren? Neem gerust contact op.

Migiel Gloudemans

Johan Dijkstra, voorzitter Raad van Commissarissen en gemeentesecretaris Oldenzaal:

De afgelopen jaren is de coöperatie Dimpact vol in beweging om de dienstverlening van de leden te continueren en te vernieuwen. Migiel heeft hier een belangrijke bijdrage aan geleverd. Ondanks alle coronamaatregelen is Migiel in staat geweest leden en stakeholders te verbinden en de organisatie te richten op de toekomst. Zijn kennis van het vakgebied, zijn persoonlijke benadering en doorzettingsvermogen zijn essentieel geweest om Dimpact naar de volgende fase te helpen.”

Wil jij op de hoogte blijven van onze interim management opdrachten? Volg dan onze LinkedIn pagina.

Meer lezen

Menu