Dimpact kiest voor gemeentelijke dienstverlening van de toekomst

Dit bericht komt uit het archief van NewNodes, inmiddels zijn NewNodes en Wielinq samen.

Persoonlijker, dichterbij en steeds beter voldoen aan de verwachtingen die inwoners en ondernemers hebben. De 39 gemeenten aangesloten bij coöperatie Dimpact willen hun digitale dienstverlening blijven vernieuwen. New Nodes partner Migiel Gloudemans vervult sinds juni vorig jaar de rol van ad interim directeur-bestuurder. Tijdens de Algemene Ledenvergadering in maart gingen de leden akkoord met de voorgestelde route naar de toekomst.

 

Digitale innovatie en dienstverlening

Technologische, juridische en maatschappelijke innovaties volgen elkaar steeds sneller op. Een grote opgave voor gemeenten. De leden van Dimpact werken daarom samen aan deze opgave, co-creëren en leren van elkaar.

De coöperatie levert producten en diensten aan de leden en laat deze leveren door de markt, zoals software om online veilig een paspoort aan te vragen. Zij zijn het knooppunt tussen de gemeenten en de markt.

Migiel: “Door samen in te kopen ontstaan schaalvoordelen en hoeft niet elke gemeente afzonderlijk een aanbestedingstraject te doen. Zij kunnen de beschikbare formulieren en workflows eenvoudig hergebruiken. Ook pakken de leden samen nieuwe uitdagingen en innovaties op. Zo ontstaat een enorme slagkracht.”

Algemene Ledenvergadering Dimpact

De digitale Algemene Ledenvergadering in maart

Strategische richting

Dimpact vroeg Migiel tijdelijk de dagelijkse leiding over het regiebureau op zich te nemen. Ook vroegen zij hem samen met de leden de gekozen strategische richting verder te brengen en concreet te maken voor de komende jaren in de vorm van een implementatieplan. Een urgente vraag, omdat het contract met de huidige leverancier medio 2023 afloopt, terwijl gemeenten de digitale dienstverlening moeten kunnen blijven leveren.

“Er moet dus een alternatief beschikbaar zijn in 2023”, verduidelijkt Migiel. “En het liefst een alternatief dat veel flexibeler is, zorgt voor meer marktwerking en waarbij gemeenten beter beschikking krijgen over hun data. In nauwe samenwerking met de leden en het Dimpact team hebben we de afgelopen maanden gewerkt aan het beste antwoord en een implementatieplan.”

Anders organiseren

Op dit moment ondersteunen enkele grote systemen de dienstverlening van gemeenten. De nieuwe strategie is gericht op het werken met verschillende, kleine software-onderdelen, een soort legoblokjes die in elkaar klikken tot de online dienstverlening die een gemeente voor ogen heeft. Dit betekent onder meer dat het regiebureau met veel meer leveranciers zal gaan samenwerken.

Migiel: “Deze nieuwe weg vraagt om andere competenties, andere activiteiten en een andere benadering binnen het regiebureau. Met behoud van het goede. Als directeur-bestuurder beschouw ik het als mijn opdracht om hiervoor een vliegwiel van vernieuwing in gang te zetten zodat de vereniging verder kan.”

Ledenvergadering Dimpact

Eerdere Algemene Ledenvergadering

Profiteren van nieuwe technologieën

De leden gaven 3 maart akkoord op de plannen. Dit maakt allerlei vernieuwingen mogelijk op het gebied van digitalisering, als chatbots, digitaal uittreksels aanvragen en leveren, maar ook het digitaal aangeven van een geboorte of overlijden. Migiel: “Leden maken straks veel sneller gebruik van de mogelijkheden van nieuwe technologieën. Iets waar hun inwoners en ondernemers direct van profiteren.”

Start realisatie

Met het vaststellen van het implementatieplan hebben de leden het startschot gegeven voor de start van de realisatie van de implementatie. Iets waar Migiel de komende tijd met veel enthousiasme aan blijft werken.

Wil je meer weten over hoe we jouw organisatie kunnen helpen te digitaliseren? Neem gerust contact op.

Migiel Gloudemans

Meer lezen

Menu