Digitalisering in de Haven van Antwerpen-Brugge

We zijn ook actief bij onze zuiderburen. Daarom willen we twee mooie opdrachten met je delen. Om te beginnen een opdracht voor de Haven van Antwerpen-Brugge.

Project Inbound Release Platform

Vanwege Europese wetten en regels moeten havens een nieuw douanesysteem gebruiken. Dit heeft grote impact op de operationele processen bij de havenbedrijven.

De ontwikkeling van een collectief platform dat de ketenpartners zal helpen om aan hun wettelijke verplichtingen te voldoen, is dan ook een absolute prioriteit. Dit platform krijgt de naam ‘Inbound Release Platform’.

Maar het platform moet meer worden dan alleen een tool om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen. Er wordt gestreefd naar maximale meerwaarde voor alle havenbedrijven, al vanaf de eerste versie van het systeem.

Grote diversiteit aan ketenpartners

Het is een complex project. Enerzijds door de introductie van nieuwe technologie, maar vooral ook door een grote diversiteit aan ketenpartners. Denk aan containerterminals, vervoerders, douane, overslagbedrijven, enzovoort. Allemaal hebben zij hun eigen geschiedenis, wensen en belangen.

Onderzoek

De COO van de Haven van Antwerpen-Brugge, Rob Smeets, vroeg Wielinq om te onderzoeken of alle randvoorwaarden voor het project vooraf voldoende zijn ingevuld. Dit om de kans van slagen te vergroten.

Salvatore Lo Dico en Cor Broekhuizen hebben dit onderzoek uitgevoerd met als resultaat een aangepaste project governance, de invulling van de Quality Assurance rol en versteviging van de delivery organisatie.

Meer weten over hoe wij organisaties helpen digitaliseren? Neem contact op met Cor

COO Port of Antwerp-Bruges Rob Smeets:

In enkele weken doorlooptijd hebben de mensen van Wielinq zich dit complexe speelveld eigen gemaakt en zijn ze gekomen tot een glashelder en bruikbaar advies dat we dan ook onverkort hebben geïmplementeerd. We staan voor een zeer complex project waarvoor we nu in elk geval een goede start hebben georganiseerd.

Meer lezen

Menu