Sociaal Ondernemen: dat doen IBN en Wielinq samen

Al 25 jaar maakt IBN in het noordoosten van Noord-Brabant zich, als sociaal ondernemer, sterk om mensen, die het op eigen kracht niet redden, aan werk te helpen. IBN doet dat elke dag voor circa 3.300 mensen.

Wat is er mooier om daar als Wielinq een bijdrage aan te mogen leveren?

Programmamanager Salvatore Lo Dico van Wielinq:

Het programma ‘Samen Slimmer’ heeft het digitale fundament gelegd voor een efficiënte toekomst. IBN heeft met de realisatie daarvan een flexibel en toekomstbestendig IT-landschap gekregen samen met nieuw vastgelegde processen en een blauwdruk voor de regie-organisatie. Ik heb in de afgelopen twee jaar met heel veel plezier en inspiratie gewerkt om IBN samen nog slimmer te maken.

Meer weten over hoe wij organisaties helpen bij de realisatie van een flexibel en toekomstbestendig IT-landschap? Neem contact op met Salvatore

Hoofd Dienstencentrum William van de Broek en Algemeen Directeur Maarten Gielen van IBN:

We zijn erg trots dat we deze stap voorwaarts met elkaar voor onze doelgroep en opdrachtgevers hebben kunnen realiseren. Vanuit bestuurlijk oogpunt was dit een noodzakelijke stap om IBN toekomstbestendig te maken op een belangrijk aspect van onze bedrijfsvoering en hiermee te komen tot een meer door de business gedreven informatievoorziening.

Meer lezen

Menu