Inzichten na 10 jaar werken aan digitale transformatie

Ruim tien jaar geleden, op 1 januari 2013 startte Peter Bosch als adviseur bij Wielinq. In de tussenliggende tijd is digitalisering steeds meer onderdeel geworden van ons normale leven. We vroegen Peter om terug te blikken. Wat waren de 3 opvallendste ontwikkelingen op het gebied van digitale transformatie? Dit was zijn antwoord. 

Bij zo’n vraag denk je misschien al snel aan de grote, digitale ontwikkelingen.

Maar,

Ik ga het anders doen. Ik pak mijn opdrachten van tien jaar geleden erbij. Wat was toen mijn aanpak? En zijn de genoemde thema’s nog steeds actueel?

1. De rol van informatievoorziening

In algemene zin gaat informatievoorziening over het verzamelen, beheren, ontsluiten en verspreiden van vastgelegde kennis en informatie. Organisaties organiseren dit vaak als een soort van brugfunctie tussen verschillende bedrijfsonderdelen en de afdeling ICT.

Tien jaar geleden schreef ik mee aan een adviesrapport met de titel ‘Optimalisatie Informatievoorziening’. De strekking van de opdracht was om de rol van informatievoorziening te analyseren en te kijken hoe de organisatie deze functie optimaal kon inrichten. Dit alles met behulp van frameworks als Lean en BiSL.

Tien jaar later zie ik veel organisaties nog steeds werken volgens deze frameworks

Tien jaar later zie ik veel organisaties nog steeds werken volgens deze frameworks en is de rol dan wel functie van informatiemanagement en functioneel beheer ingericht als regiepartner tussen vraag (bedrijfsonderdelen of afdelingen) en aanbod (ICT).

Ondertussen zie ik ook steeds vaker dat organisaties hiervan terugkomen door meer en meer multidisciplinair te organiseren. Nieuwe frameworks worden geïntroduceerd met als doel meer zelfsturende teams. Of teams worden georganiseerd volgens de principes van een adhocratie.

Dit alles maakt dat de rol van informatievoorziening echt verandert en dat deze niet langer meer een brugfunctie heeft, maar dat deze direct wordt opgenomen in zelfsturende teams.

2. Cloud tenzij

“Het richt zich op het leveren van producten en diensten die ondersteunend zijn aan de bedrijfsvoering van onze klantorganisaties”

Zo begint een adviesrapport over een producten- en dienstencatalogus waar ik in 2013 aan heb bijgedragen. Bedrijfsvoering gebruikt een producten- en dienstencatalogus vaak als een menukaart, zodat een bepaalde standaardisatie plaatsvindt.

Tien jaar later zie ik producten- en dienstencatalogussen en shared service centers nog steeds in allerlei verschijningsvormen voorbijkomen. Als je de producten en diensten zelf bekijkt, dan zie je toch wel een grote verandering.

Producten en diensten die worden aangeboden vanuit een eigen rekencentrum en ‘webapplicaties’ worden in 2013 nog als ‘special’ opgevoerd. In het huidige ICT-landschap zijn, los van de benamingen, dit soort zaken nu veelal standaard geregeld. Veel organisaties hebben de stap richting cloud al gemaakt en het gebruik van SAAS-applicaties is eerder regel dan uitzondering, waarbij op heel andere eisen wordt gemonitord.

3. Het is mensenwerk

Is er dan niets hetzelfde gebleven in die tien jaar tijd bij Wielinq?

Daar waar op de techniek en het proces wezenlijke veranderingen hebben plaatsgevonden, zijn er toch ook aspecten waar we min of meer hetzelfde tegenaan kijken. Zo werd Wielinq in 2013 gevraagd om een proces tot samenwerking te begeleiden, waarbij in de opdracht staat genoemd:

“Gestart wordt met het werken aan een gedeelde ambitie en het inzichtelijk maken waarom we deze samenwerking kansrijk achten. De inspiratie, de klik en het winnen van elkaars vertrouwen staat hierbij centraal.”

Als je me nu tien jaar later vraagt of dit nog steeds geldt, dan zou mijn antwoord volmondig ‘ja’ zijn. Vooral het werken aan die gedeelde ambitie en het starten met de ‘why’ (het boek van Simon Sinek was ook al uit in 2013, maar nog lang niet zo populair…) is nog steeds een goed vertrekpunt voor het begeleiden van een proces tot samenwerking.

Grote aanrader

Wat mooi om even terug te blikken en te zien hoeveel er eigenlijk is veranderd en wat er nog hetzelfde is gebleven. Ik zou iedereen aanraden om eens een oud document erbij te pakken en te kijken hoe je toen schreef en dacht.

Meer weten over hoe wij organisaties helpen met digitale transformatie? Neem contact op met Peter

Peter Bosch

Meer lezen

Menu