Digitaal DNA ontdekken in de cultuursector

Digitale innovatie kan bijdragen aan het ontdekken en ontwikkelen van nieuwe verdienmodellen. Naast de belangrijke artistieke, maatschappelijke en economische bijdrage die de cultuursector levert, is er ook een duidelijke noodzaak voor het ontwikkelen van verdienmodellen. Digitalisering kan hierbij helpen. Maar hoe doe je dit als organisatie in de cultuursector?

Eind 2019 zijn onze adviseurs Maarten Kuiper en Femke van Oorschot samen met de sectoroverstijgende organisaties DEN en Cultuur+Ondernemen gestart met het project Digitaal DNA. Een project dat verder gaat dan alleen het beschikbaar maken van cultureel en artistiek aanbod.

Zo kan digitale technologie zorgen voor nieuw aanbod, het bereiken van nieuwe doelgroepen, de impact van cultuur vergroten en nieuwe inkomsten genereren. Dit vraagt om de ontwikkeling van meer digitaal DNA in de sector. De noodzaak daarvoor is door COVID-19 alleen maar groter geworden.

20 cultuurorganisaties, één vraag

In vier bijeenkomsten – deels live, deels online – hebben we met medewerkers van ruim twintig organisaties uit de sector van gedachten gewisseld. We spraken over de kansen die digitale technologie biedt voor het ontwikkelen van nieuwe verdienmodellen en wat organisaties hier zelf in kunnen doen. De vraag die hierbij centraal stond was: hoe kunnen organisaties in de cultuursector door digitale innovatie nieuwe verdienmodellen ontdekken en ontwikkelen?

Digitale uitgave: bundeling van inzichten

De samenwerking en bijeenkomsten hebben geleid tot interessante inzichten, instrumenten en andere relevante informatie. Deze zijn allemaal gebundeld in een digitale uitgave. Lees ook de inzichten, ervaringen en lessen van de afgelopen maanden rondom het ontwikkelen van digitaal DNA in de cultuursector.

Of lees hier: Digitaal DNA in de cultuursector

Meer weten over deze samenwerking? We vertellen je er graag meer over!

Maarten Kuiper

Maarten Kuiper

Femke van Oorschot

Femke van Oorschot

Meer lezen

Menu