IT-strategie voor Barenbrug

De Koninklijke Barenbrug Groep is wereldwijd toonaangevend in recreatie- en voedergrassen en daarnaast andere vlinderbloemige voedergewassen. Barenbrug heeft zich gespecialiseerd in plantenveredeling, graszaadproductie en de internationale marketing en verkoop van innovatieve rassen. De Barenbrug groep heeft, naast onderzoekstations, 18 operationele lokale bedrijven op zes continenten en er werken circa 800 medewerkers.

Uitwerken van de IT-strategie

Wielinq is gevraagd om de Koninklijke Barenbrug Groep te ondersteunen bij het opstellen van haar IT-strategie. Belangrijke onderdelen van deze strategie zijn de rol van informatie in besturing en processen, de toekomstige applicatiestrategie, de digitale innovatie en de IT-organisatie. De basis is de inzet van IT voor de primaire processen. Op dit moment hebben de lokale Barenbrug vestigingen veel autonomie in de toepassing van IT, wat resulteert in flexibiliteit. De uitdaging is om daarnaast nog meer synergie te bereiken voor de Barenbrug Groep als geheel.

Samen met de medewerkers, met input van buitenaf

Het uitwerken van een IT-strategie vraagt om kennis van zaken en moet ook naadloos aansluiten op de organisatie. Daarom is ervoor gekozen om het IT-beleid en de IT-strategie samen met medewerkers van Barenbrug vorm te geven. Hierbij is gebruik gemaakt van online vragenlijsten, interviews en workshops om informatie te verzamelen en samen richting te geven aan de strategie. Vanuit Wielinq hebben we ervaring vanuit andere branches en meerdere disciplines (IT-technisch, governance-technisch, organisatiekundig en veranderkundig) ingebracht.

Wielinq is een onafhankelijk adviesbureau. Dit maakt dat wij tijdens de uitvoering geheel kunnen werken vanuit de belangen van Barenbrug. De opdracht is uitgevoerd door Arjan Geurts en Dirk Dekker.

Richting voor de volgende stap

Het resultaat is een IT-strategie, gedragen door de board, die richting geeft aan de volgende stappen bij de inzet van IT bij Barenbrug, met richtlijnen voor de inzet van IT, een voorstel voor de nieuwe wereldwijde IT-organisatie en een uitgewerkte projectenkalender. De board van Barenbrug is inmiddels gestart met de uitvoering hiervan.

Wil je meer weten? Neem gerust contact met mij op.

Opdrachtgever aan het woord

René van Raan , lid Raad van Bestuur en CFO Koninklijke Barenbrug Groep over deze opdracht:

“Wielinq is voor ons van grote waarde gebleken bij het opstellen van onze IT Strategie en Beleid. Door hun onafhankelijke positie en vanuit hun brede kennis en ervaring hebben zij ons zeer kundig en objectief geadviseerd. Daarbij zijn zij binnen de vooraf gemaakte financiële afspraken gebleven en sprak hun praktische benadering ons aan. Wij zijn inmiddels gestart met het uitvoering geven aan het IT Beleid. We zijn ervan overtuigd dat het traject met Wielinq waarde zal toevoegen aan onze bedrijfsactiviteiten”

Meer lezen

Menu