Boekbespreking: Systemisch Wijzer

Woensdag 18 september 2019 zaten we bij Wielinq bij elkaar om het boek Systemisch Wijzer te bespreken. De opkomst was groter dan ooit, 18 mensen!

Waar gaat het boek over? 

Auteurs Leanne Steeghs en Siets Bakker hebben een praktisch handboek geschreven, genaamd Systemisch Wijzer. In dit boek wordt de kennis van het systemisch kijken naar organisaties vertaald naar de dagelijkse praktijk. De kern van het boek is dat als een probleem herhaaldelijk of op meerdere plaatsen in de organisatie voorkomt, het zinvol is om hier systemisch naar te kijken. In plaats van in te zoomen op het probleem, wordt in de systemische benadering juist uitgezoomd en emoties en onderstroom meegenomen.

In elk systeem, of dat nu een organisatie, team of een familie is, zijn enkele oerkrachten werkzaam. Deze oerkrachten zijn:

  1. Ordening
    Het respecteren van de volgorde, betekent dat jij de gepaste plaats inneemt en op de juiste positie blijf Neemt iedereen in het systeem zijn eigen plek in?
  2. Insluiten
    Ieder heeft recht op een plek. Wie en wat horen erbij in het systeem?
  3. Uitwisseling
    Het systeem vraagt dat er balans is tussen geven en nemen. Er moet een gevoel van wederkerigheid en uitwisseling zijn. Is er in het systeem een gezonde balans in geven en nemen?

Deze drie oerkrachten zijn de basisbehoeften van ieder systeem. Als hieraan voldaan wordt ‘stroomt’ het. Is dit niet het geval dan stagneert het ergens in de organisatie. Door te kijken vanuit deze bril wordt gesteld dat je wijsheid krijgt van het systeem en daarmee meer resultaat en plezier bereikt.

Wat vonden wij van het boek?

Het boek leest makkelijk weg en leest als een praktisch handboek. De voorbeelden zijn ‘down to earth’. De voorbeelden beschrijven situaties die een ieder van ons herkent. De theorie wordt eenvoudig uitgelegd, zonder dat het ‘zweverig’ of complex wordt. Het is daarmee een mooi vertrekpunt om meer te willen leren over het toepassen van systemisch kijken. Wel blijven de voorbeelden soms erg aan de oppervlakte.

De theorie pas je vaak onbewust toe en door het expliciet te maken zet het je aan het denken. Het leert ons weer even dat je niet alleen je rationele bewustzijn toepast, maar dat je ook observeert en aanvoelt hoe er gereageerd wordt. Daarmee stel je je open voor de energie die een organisatie, team of persoon met zich mee brengt. Houd dus vooral ook die voeling met die onderstroom die je waarneemt. Een interessant thema voor ons is bijvoorbeeld de positie die je als intimmer inneemt, behoor je tot het system, of sta je er naast?

Tot slot, het boek biedt op het einde een aantal mooie vragen en werkvormen om mee aan de slag te gaan. Een voorbeeld van zo’n vraag is: “Ben je bereid om je schuldig te voelen om te doen wat goed is. Daarmee word je aangemoedigd om direct ook met de materie aan de slag te gaan.

Heb je dit boek ook gelezen en wil je inzichten met ons delen?  Neem contact met ons op!

Meer lezen

Menu