Nieuws in de klas: klaar voor de toekomst

Nieuws in de klas, onderdeel van NDP Nieuwsmedia, biedt scholen de mogelijkheid om actueel nieuws te gebruiken in hun lesprogramma. Een belangrijke dienst die zij hiervoor inzetten is de kosteloze toegang tot nieuwstitels. Net zoals veel organisaties staat Nieuws in de klas voor de uitdaging om de transformatie naar digitale dienstverlening te maken. Samen met Chris van Hall van NDP Nieuwsmedia onderzochten we hoe Nieuws in de klas de slag naar digitaal kan maken. Hieronder lees je hoe we dat hebben gedaan.

De mogelijkheden onderzoeken

Nieuws in de klas vroeg ons te kijken naar manieren om de digitale toegang voor scholen klantvriendelijker en eenvoudiger te maken. We zijn begonnen met het opstellen van verschillende scenario’s. Voorbeelden hiervan zijn het verbeteren van de uitgifte van wachtwoorden door Nieuws in de klas of het samenwerken met externe portals. De mogelijke scenario’s zijn onder anderemet medewerkers van de kranten, portals en docenten besproken en beoordeeld op wenselijkheid en haalbaarheid. De best passende scenario’s zijn tot slot in vijf klassen in de praktijk getest en uitgewerkt in een adviesrapport.

De uiteindelijke keuze

De keuze is uiteindelijk gevallen op een samenwerking met Blendle. In dit scenario kan de leraar of leerling een coupon aanvragen bij Nieuws in de klas die kan worden ingewisseld bij Blendle. Hiermee heeft een leerling (of docent) vervolgens enkele weken kosteloos toegang tot de kranten. Dit werkt zeer gebruiksvriendelijk voor leerlingen en docenten.

Samen zorgdragen voor een goed eindresultaat

Onze bijdrage is niet beperkt gebleven tot een adviesrapport. Samen met Nieuws in klas, haar technische partner en Blendle hebben we de dienstverlening aangepast aan de nieuwe wensen. Bijvoorbeeld door mee te denken met de opzet van de website en het testen hiervan. Vanaf het uitwerken van de verschillende scenario’s, tot en met het testen van de nieuwe dienstverlening hebben we samengewerkt met Chris van Hall, van Nieuws in de klas.

Het team

Willem-Jan Swiebel helpt als informatiekundige organisaties met het optimaal gebruiken van data, informatie en uiteindelijk kennis en kunde.

Arjan Geurts helpt organisaties met het maken van keuzes en realiseren van verandering rondom de toepassing en organisatie van ict. Soms als adviseur, soms als projectleider.

Geïnteresseerd in wat digitalisering voor impact heeft op jouw organisatie? Neem gerust contact met me op om te kijken wat ik voor je kan betekenen.

Wat zegt de klant?

Chris van Hall – manager van Nieuws in de klas, het educatieplatform van NDP Nieuwsmedia – over deze opdracht:

De inzet van Blendle biedt onze klanten een volwassen en moderne toegang tot nieuwsitems. Na een zorgvuldige afweging van de opties hebben we voor een samenwerking met Blendle gekozen. Arjan en Willem-Jan hebben ons geholpen tijdens het hele traject; van scenario tot realisatie.

Meer lezen

Menu