Erik van den Brink

Erik van den Brink

Complexe IT vraagstukken

Erik van den Brink

Organisaties hebben soms schrik bij het initiëren en uitvoeren van ICT vraagstukken. De deskundigheid en de terminologie bij ICT projecten is vaak een andere dan de aanwezige expertise. Management voelt zich daardoor op afstand en mist de regie op de uitvoering.

Het traditionele ‘demand / supply’ is sterk aan verandering onderhevig. Waar voorheen de organisatie en ICT gescheiden werelden waren, vloeien deze werelden steeds meer in elkaar over. Businessmodellen zijn steeds vaker gebaseerd op nieuwe ICT technologieën.

Met mijn bedrijfskundige achtergrond sla ik een brug tussen de organisatie en de ICT veranderingen. Ik spreek de taal van de gebruiker en die van ICT. De wisselwerking tussen de verschillende culturen in de organisatie is van groot belang voor het welslagen van veranderingen. Het begint met een goed werkend ICT landschap. Het is essentieel dat toepassingen vertaald worden naar een slagkrachtige organisatie. Mensen moeten hierin meegenomen worden en ‘oude gewoonten’ moeten vervangen worden door nieuwe, waarbij mensen uit hun comfortzone gehaald worden en moeten wennen aan het nieuwe. Dat vraagt een zorgvuldige begleiding, stap voor stap. Niet alleen bij de implementatie, maar vanaf de initiatie.

‘Opgegroeid’ in de banciere wereld, heb ik dergelijke vraagstukken veelvuldig gerealiseerd in de financiele sector, commerciele dienstverlening, retail en lokale en centrale overheden.

Menu