contact | miloujansen@wielinq.nl | 0307670556
contact | miloujansen@wielinq.nl | +31 (0)30 767 0556

Niels Aerts

Niels Aerts

“Het bereiken van succes is niet het resultaat van één individu, maar een team dat samenwerkt als één geheel”

Niels heeft ruime ervaring met het verhelderen van complexe bedrijfsvraagstukken en het creëren van gedragen oplossingen op verschillende organisatieniveaus. Hij betrekt stakeholders uit alle lagen van de organisatie door hen tegemoet te treden middels een open en transparante communicatiewijze. Het organiseren van draagvlak, betrokkenheid en energie is een van zijn sterke kanten. Het is zijn ambitie om de organisatiedoelstellingen integraal door te vertalen naar het dagelijkse werk van managers en medewerkers over de organisatie heen.

Niels heeft een sociaal en onderzoekend karakter en geniet van complexe uitdagingen. Hij gelooft dat middels actieve coaching, sturing en coördinatie het beste in mensen naar boven gehaald kan worden en enthousiasme omgezet wordt in daadwerkelijke resultaten. Mensen motiveren zelf regie te nemen is hier onderdeel van. Het is zijn ambitie in samenwerking een hoger prestatieniveau te behalen en daadwerkelijk toegevoegde waarde te leveren.