Visie op innoveren: strategisch vooruit kijken

Innoveren door strategisch vooruit te kijken

Onze wereld is constant in beweging en in verandering. Zo doen nieuwe digitale technologieën hun intrede, worden producten en diensten steeds vernieuwender en ontstaan er nieuwe en slimmere manieren van organiseren. Als organisatie is het belangrijk om mee te kunnen bewegen. 

Dat kan door doorlopend scherp te zijn op de waarde die technologische innovaties aan de organisatie kunnen toevoegen, en hoe je dit kunt inzetten om producten, diensten en processen te optimaliseren of te ontwikkelen. Dat betekent innoveren. 

Welke nieuwe technologieën zijn er allemaal (trendwatching) en in welke fase van ontwikkeling zijn ze? En welke daarvan zijn voor jouw organisatie kansrijk? Het is moeilijk om de toekomst te voorspellen en direct antwoord te geven op deze vragen. Wat we wel kunnen doen is op een strategische manier vooruit kijken. Innoveren gaat niet alleen om creatief denken en doen, al is dat misschien wel de eerste gedachte bij innoveren. Het bestaat juist voor een groot deel uit processen en slimme afwegingen maken. Daarmee bereidt een organisatie zich voor op een onzekere toekomst in een dynamische wereld. 

Strategisch vooruit kijken om te profiteren in een dynamische wereld

Wat houdt dat in, strategisch vooruit kijken? Om organisaties hierbij te helpen en onszelf een handvat te bieden in ons werk hebben wij een model ontwikkeld. Dit model weerspiegelt onze kijk op deze turbulente wereld en vormt de basis van hoe wij organisaties adviseren daarmee om te gaan. Daarmee  kun je als organisatie beter vooruit denken, beslissingen nemen en inspringen op kansen.

We leven in een wereld die snel verandert en onzeker, complex en vaag is (ook wel aangeduid als een VUCA wereld). Onverwachte gebeurtenissen zorgen er elke dag voor dat dingen nooit precies zo gaan zoals we ze hebben bedacht. Regelmatig kunnen we ervaren dat dingen te snel gaan, dat we ontwikkelingen en trends niet meer begrijpen, en dat we grip verliezen. 

Dat snel veranderende, onzekere, complexe en vage karakter van de wereld zorgt voor constante beweging. De drijvende kracht achter deze veranderingen, bewegingen van iets nieuws, noemen we ook wel trends. Deze trends hebben op allerlei vlakken van ons leven invloed op ons denken en doen. 

Door drijvende krachten van verandering systematisch te analyseren, schep je orde en inzicht in deze chaotische wereld van veranderingen. Dit zorgt voor nieuwe inzichten die je als organisatie helpen te acteren en juist te profiteren van de dynamische wereld. Strategisch vooruit kijken helpt organisaties om: 

  • Richting te bepalen voor de toekomst en een strategie of visie te vormen (proactief handelen);
  • Risico’s en kansen te bepalen, om deze vervolgens om te buigen naar acties en innovaties die kansrijk zijn voor de organisatie (reactief handelen).

Door strategisch vooruit te kijken houdt je je als organisatie staande in een turbulente wereld. Daarmee stel je jezelf in staat om voorbereid te zijn op de toekomst en kansen te kunnen grijpen.

Signaleren, analyseren en toepassen

Wij zijn ervan overtuigd dat strategisch vooruit kijken organisaties kan helpen een kansrijke strategie te bepalen en slim te innoveren. Dit vraagt om een systematische analyse van de wereld om ons heen en de veranderingen die zich daarbinnen voordoen. Daarbij onderscheiden wij drie verschillende fasen:

  • Signaleren van verandering: relevante ontwikkelingen en drijvende krachten voor jouw organisatie verkennen. 
  • Analyseren van drijvende krachten: deze trends en drijvende krachten vertalen naar risico’s en kansen voor jouw organisatie.
  • Toepassen van inzichten: je voordeel doen met eerder opgedane inzichten en deze vertalen naar de context van jouw organisatie.

Als New Nodes helpen wij organisaties bij het doorlopen van een of meerdere fasen. In de vorm van ondersteuning, maar ook met producten waarmee organisaties direct zelf aan de slag kunnen. Meer weten over hoe wij organisaties helpen innoveren?

Menu