Verandercommunicatie

Bij IT projecten gaat vaak veel tijd en geld uit naar het beantwoorden van de WAT-vraag: wat willen we bereiken? Opvallend is dat er nog steeds weinig tijd en aandacht uit gaat naar het beantwoorden van de HOE-vraag: hoe nemen we de mensen mee?

Voorbeelden van HOE vragen zijn;

  • Hoe zorgen we ervoor dat betrokkenen voldoende weten over de geplande verandering? Hoe zorgen we dat ze mee willen?
  • Hoe zorgen we ervoor dat zij de juiste kennis en de juiste middelen tot hun beschikking hebben en zodoende mee kunnen?
  • En hoe zorgen we dat we het ook echt doen en volhouden?

Dat mensen het weten, willen, kunnen én doen, is een randvoorwaarde voor een succesvolle implementatie. Verandercommunicatie gaat over deze HOE-vragen.

1. Onze visie

De basis moet op orde zijn.
Betrokkenen kunnen op één centrale plek het antwoord vinden op de vraag; wat is er aan de hand?

Betekenisgeven doen we samen
De informatie over wat er aan de hand is moet geduid worden; wat betekent dit voor mij, wat moet ik dan gaan doen en wat is daarvoor nodig? Dit gaat niet vanzelf en moet georganiseerd worden.

2. Onze aanpak

A. Richten  Het stellen van veranderdoelen bij de belangrijkste stakeholders, vastgelegd in een gewenste state of mind kalender (zie hieronder).

B. Inrichten  Het organiseren van de acties en het maken van een korte termijn actieplan met veranderkundige interventies en communicatie activiteiten.

C. Verrichten  Gaat over het realiseren, het uitvoeren van korte termijn actieplan, gericht op het behalen van de gewenste state of mind van de belangrijkste stakeholders.

3. Verandercommunicatieplan

Wielinq kan in korte tijd voor je IT-project de communicatie richten (A) en inrichten (B).

Tijdens het verrichten (C) kan Wielinq meewerken en/of de projectleidersrol vervullen.

Verandercommunicatiedoelen in de tijd

Bij IT trajecten is vaak sprake van een fasering en wij adviseren om de verandercommunicatiedoelen daarop af te stemmen. Bijvoorbeeld bij de implementatie van een nieuwe versie van het Elektonisch Patiënten Dossier (EPD) in de zorg of de implementatie van een nieuwe functionaliteit in het huidige EPD, zoals consult 2.0.

Het uitzetten van de verandercommunicatiedoelen in de tijd noemen wij een gewenste state of mind kalender. Commitment hierop is belangrijk, dat helpt bij het waarderen van goede communicatie. Tussentijds de voortgang monitoren en rapporteren hoort bij de aanpak en natuurlijk waar nodig bijsturen. Een voorbeeld van gewenste state of mind kalender;

Aanvragen

Heb je interesse? Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Vrijblijvend aanvragen

Wat leuk dat je interesse hebt om samen de impact en kansen van relevante technologische ontwikkelingen en toepassingen voor jullie organisatie te verkennen! Vul onderstaand formulier in en wij nemen contact met je op.

    Wil je weten wat onze aanpak voor jouw organisatie kan betekenen? Neem direct contact op met Marieke.

    Kijk ook eens naar onze andere producten

    Menu