Serious Game

Veranderkundige uitdaging in de zorg

In de Nederlandse zorgsector is een grote transitie gaande die zorginformatie altijd en overal beschikbaar moet maken voor zorgverleners en patiënten. Om dit doel te bereiken is het nodig dat eenduidige en eenmalige registratie van zorginformatie een dagelijkse praktijk wordt voor zorgprofessionals. Het programma Registratie aan de bron heeft aan de basis gestaan van het eenduidig registreren en helpt nu om deze ambitie daadwerkelijk waar te maken.

Het komen tot eenduidige registratie voor meervoudig gebruik vereist een andere manier van denken en handelen in de ziekenhuizen. Niet alleen onder dokters, verpleegkundigen en patiënten die voortduren informatie vastleggen tijdens het zorgproces. Maar bijvoorbeeld ook van ICT’ers die dit faciliteren, bestuurders én partijen die zorginformatie hergebruiken. Uitgangspunt voor de verandering is dat het zorgproces centraal staat en daarin zorginformatie eenmalig en eenduidig vastgelegd wordt voor hergebruik.

Het gaat hierbij om een cultuurverandering: zorgprofessionals zullen anders gaan nadenken over zaken als gegevensvastlegging, samenwerking in de keten en dossiervoering.

 

Serious Game Medisch Centrum Oost

Een interventie van Registratie aan de bron welke ondersteunt in deze cultuurverandering, is de Serious Game ‘Medisch Centrum Oost’. Wielinq adviseurs Marieke Hanegraaf en Hilde Schwantje zijn hier nauw bij betrokken. Hilde wordt vanuit Wielinq ingezet bij Registratie aan de bron als Coördinator Serious Game en beide adviseurs zijn gamebegeleider.

De Serious Game is ontwikkeld voor professionals in de zorg. Dit kunnen de zorgverleners zelf zijn, maar ook gebruikers van zorginformatie en professionals in de zorg die ondersteunen bij de inrichting, implementatie en verder ontwikkelen van het elektronisch patiëntendossier.

In de Serious Game spelen de deelnemers een ziekenhuis-in-het-klein na. Tijdens de Game vinden patiënten en cliënten hun weg langs baliemedewerkers, verpleegkundigen en artsen. Deze zorgprofessionals leggen in het patiëntdossier de informatie over de patiënt vast. Op deze manier ervaren deelnemers hoe het is om steeds opnieuw informatie te moeten geven, uitvragen, opzoeken en noteren. Ze worden uitgedaagd om na te denken hoe ze zorginformatie slimmer en gemakkelijker kunnen vastleggen en hoe ze informatie, vastgelegd binnen de keten, kunnen hergebruiken. Door ervaren en voelen bereik je meer dan met praten alleen.

Tijdens het spelen de game komen een aantal thema’s naar voren, namelijk ‘Communiatie en Samenwerking’, ‘Registreren’, en ‘Horizontaal Toezicht Zorg’. De deelnemers ervaren deze thema’s en denken tijdens de game na hoe dit binnen hun eigen instelling gaat en welke verandering of verbetering ze willen zien. Om de impact van de inzet van de game te vergoten is het advies om focus te leggen op één van deze thema’s en opvolging te geven aan de tijdens de game opgedane inzichten. Zo kunnen concrete gedragsveranderingen gerealiseerd worden.

 

Opvolging Serious Game

De Serious Game ‘Medisch Centrum Oost’ is al vele malen gespeeld om meer bewustwording te creëren omtrent eenduidig en juist registreren. Echter, er is nog veel werk te verzetten. De Game is slechts onderdeel van een veranderstrategie die erop is gericht het bewustzijn te vergroten en gedrag te veranderen. De game is een effectieve interventie maar de uitdaging is om hem deel te laten zijn van een groter traject. Advies is dan ook om naast de technische verandering ook goed na te denken over je strategie en aanpak voor de veranderkundige uitdagingen, zoals samenwerken in de keten, onderlinge communicatie en het werken aan vertrouwen.

Lees hier het artikel van Marieke Hanegraaf over de uitdagingen van veranderen (in de zorg) en waarom het proces van verandering liefde en aandacht verdient.

Is deze Serious Game iets voor jouw organisatie?

Wil je een keer sparren over hoe je de game het beste in kunt zetten? We denken graag mee!

Vrijblijvend aanvragen

Wat leuk dat je interesse hebt om samen de impact en kansen van relevante technologische ontwikkelingen en toepassingen voor jullie organisatie te verkennen! Vul onderstaand formulier in en wij nemen contact met je op.

    Zoals Plato duizenden jaren geleden al zei: “Je leert iemand beter kennen door een uur spelen, dan door een jaar praten”

    Wil je weten wat deze serious game voor jouw organisatie kan betekenen? Neem direct contact op met Hilde.

    Kijk ook eens naar onze andere producten

    Menu