Praktijkscan in de zorg

Geregeld krijgt Wielinq de vraag om mee te kijken in een zorgorganisatie. Vanuit een bepaald ongenoegen met de huidige manier van werken of juist de ambitie en het geloof dat het beter kan en moet. Zorgmedewerkers zien bijvoorbeeld dat er hard wordt gewerkt en de werkdruk steeds hoger wordt, maar weten niet exact wat het aangrijpingspunt voor verbetering is. Vanuit deze behoefte heeft Wielinq een praktijkscan ontwikkeld, met daaraan gekoppeld een verbeteraanpak.

Door de inzet van de scan kijkt Wielinq mee in de gang van zaken van de zorgorganisatie.  Ze onderzoeken wat er goed gaat en waar de mogelijkheden tot verbetering zitten. Zij richten ons hierbij op de organisatiestrategie en efficiency van de processen maar kijken ook naar de manier waarop er wordt (samen)gewerkt, de cultuur van de organisatie en de ontwikkeling van het team en de samenhang tussen de verschillende elementen. Kortom, een integrale scan. Dit levert concrete resultaten op waar je als praktijk mee aan de slag kan gaan. Denk bijvoorbeeld aan slimmer agendabeheer, andere verdeling van taken en werkzaamheden om ruimte en energie te creëren en inzichten in patronen die niet meer helpend zijn.

Hoe gaan we te werk?

  1. Gesprekken voeren met diverse belanghebbenden (goede afspiegeling van de groep). De groep zullen we samen met de opdrachtgever concretiseren
  2. Bestuderen van eerder in kaart gebrachte en geoptimaliseerde werkwijzen en processen en andere relevante documenten, feiten en cijfers
  3. Opstellen van een rapportage van deze integrale analyse
  4. Delen van de bevindingen in een gemeenschappelijke sessie

Wat levert het op?

De integrale analyse van de huidige situatie, die inzicht geeft in de oorzaken van de huidige situatie omtrent de ervaren problematiek. Wat gaat er goed, wat kan er verbeterd worden om uiteindelijk een ‘gezonde’ organisatie te zijn?

Van belang bij delen van de bevindingen is dat er zonder oordeel wordt gekeken naar de uiterlijke symptomen en er een open gesprek wordt gevoerd over de herkenning en erkenning hiervan. Vervolgens moet samen besloten worden hoe de bevindingen aangepakt gaan worden. Dit noemen we het keuzekruispunt. Hier komen concrete vervolgstappen uit voort.

Aanvragen

Heb je interesse? Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Vrijblijvend aanvragen

Wat leuk dat je interesse hebt om samen de impact en kansen van relevante technologische ontwikkelingen en toepassingen voor jullie organisatie te verkennen! Vul onderstaand formulier in en wij nemen contact met je op.

    Meer informatie over hoe we de praktijkscan in kunnen zetten voor jouw organisatie? Neem contact op met Hilde.

    Kijk ook eens naar onze andere producten

    Menu