Raymond Jager

Raymond is een senior lijn- en programmamanager met ruim 20 jaar ervaring in het aansturen van ICT lijnorganisaties en ICT (verander)programma’s.Raymond benadert ICT-vraagstukken vanuit business perspectief, heeft geacteerd aan zowel de supply- als demandzijde van ICT en is daarom zeer goed in staat om de brug tussen deze twee werelden te slaan.

Hij werkt graag vanuit de driehoek Bedrijfsprocessen, Organisatie en ICT, en is met betrekking tot ontwikkeling in deze werkvelden inhoudelijk up-to-date. Hij heeft ervaring opgedaan in de volgende marktsectoren: Insurance, Banking, Bouw, ICT Dienstverlening en Consultancy.Binnen het ICT domein heeft hij brede ervaring opgedaan in infrastructuur ontwerp en delivery in brede zin (24/7), werkplek infrastructuur, netwerkinstructuur, applicatie ontwikkeling alsmede informatie management.

Verder heeft hij ruime ervaring met het aansturen van leveranciers op basis van SLA’s vanuit een regie organisatie. Hij is gewend om op zowel tactisch als op directie – en bestuurlijk niveau te acteren en heeft ook internationale ervaring. Sleutelwoorden die bij Raymond passen zijn: resultaatgericht, authentiek, teamplayer, bruggen-bouwer, “hands on” en “can do” mentaliteit.

Menu