Christel Hofman

Christel is een ervaren change (programma) manager die door haar ruime ervaring op diverse directie en managementposities snel schakelt en steeds weer aansluit bij de natuurlijke veranderbehoefte van de organisaties. Door haar ervaring in diverse profit en non-profit sectoren is een frisse blik gegarandeerd. Christel duidt eerst de organisatie om vervolgens de volgende natuurlijke stap te bepalen. Omdat het om een natuurlijke stap gaat, is de verandering die zij inzet duurzaam van aard. Christel gebruikt o.a. de inzichten van Spiral Dynamics in de veranderaanpak.

In de praktijk houdt dit in dat zij op zowel de harde als de zachte kant van organisatie intervenieert. Het afstemmen van een visie; het neerzetten van een vangnet aan afspraken op het niveau van rollen en processen; de introductie van een project tree als stuurmiddel voor het management; het opzetten van een agile resourceplanning, verzakelijking van de vergaderingen; het trainen en coachen van managers en het introduceren van intervisie zijn voorbeelden van interventies die zij inzet. Steeds weer zoekend naar het juiste maatwerk.

Christel komt goed tot haar recht in een politiek gevoelige omgeving, is gericht op samenwerking en het behalen van een resultaat met oog voor de menselijke maat. Zij bereikt dat vooral door een open en no-nonsense houding. Christel coacht medewerkers en collega’s naar een grotere mate van eigenaarschap en zelfstandigheid. Ze is Holacracy gecertificeerd coach en past de principes van zelfsturing toe in haar werk. Opdrachten die bij haar passen hebben in de kern een veranderopgave, of dat nu voor een interim-management rol of een programmamanagement rol is.

Menu