Onderwijs

Digitale technologie speelt een grote rol in het onderwijs. In het aanbieden van onderwijs wordt steeds meer gebruik gemaakt van digitale middelen zoals devices en digitaal leermateriaal. De afgelopen jaren heeft het onderwijs noodgedwongen kennisgemaakt met online onderwijs. Naast deze toepassingen speelt technologie een steeds grotere rol in de organisatie van het onderwijs. Slimme benutting van mensen en middelen vragen om intelligente onderwijslogistiek, de juiste ICT voorzieningen en goede samenwerking. Daarnaast kan de belofte van gepersonaliseerd leren alleen worden gerealiseerd met inzet van digitale technologie.

Kortom, goede digitalisering is essentieel voor eigentijds onderwijs. Maar het vraagt ook nogal wat. In de gemiddelde onderwijsorganisatie bestaat het ICT landschap uit een groot aantal onderling verbonden applicaties en zijn er veel afhankelijkheden van externe ketenpartners. De in het onderwijs gekoesterde autonomie maakt het niet eenvoudig om verandering te realiseren.

Wielinq helpt onderwijsorganisaties met het maken van weloverwogen keuzes en het realiseren van verandering. We zijn actief in alle sectoren – van Primair tot Wetenschappelijk Onderwijs – en werken zowel voor individuele onderwijsinstellingen als sectororganisaties.

Onze opdrachtgevers

Onze adviseurs met ervaring in de onderwijssector

Relevant nieuws

Menu