Publicatie SIVON: Toekomst distributie van leermiddelen in het voortgezet onderwijs

De leermiddelenmarkt en -keten zijn complex en hebben te maken met veel veranderingen. Hierdoor staan de stabiliteit en leverbetrouwbaarheid van studieboeken en ander leermateriaal onder druk. Nu en op de lange termijn. Om hier beter op voorbereid te zijn vroeg SIVON, coöperatie voor het primair en voortgezet onderwijs, adviseurs Arjan Geurts en Femke van Oorschot om toekomstscenario’s uit te werken voor de dienstverlening en distributie van leermiddelen in het voortgezet onderwijs (vo).

Samen met een aantal medewerkers van Kennisnet en SIVON hebben zij een analyse gemaakt van de randvoorwaarden, trends, knelpunten en mogelijke oplossingen. Niet als experts, maar door het faciliteren van workshops met alle leveranciers, het betrekken van een klankbordgroep met schoolbestuurders en het organiseren van een dag waarop alle partijen hierover met elkaar in gesprek gingen.

Rapport

Het rapport ‘Toekomst distributie van leermiddelen vo’ is nu beschikbaar voor belanghebbenden en geïnteresseerden die zich willen verdiepen in de bevindingen. Op het congres OnderwijsInzicht wordt hierover een presentatie gegeven.

Over SIVON

SIVON helpt scholen bij het realiseren en doorontwikkelen van veilig en toekomstbestendig digitaal onderwijs. Het op tijd ontvangen van de juiste leermiddelen hoort daar ook bij.

Meer weten over deze samenwerking? Of hoe we jou kunnen helpen bij het uitwerken van toekomstscenario’s? We vertellen je er graag meer over!

Femke van Oorschot

Femke van Oorschot

Meer lezen

Menu