Samen werken aan digitalisering: ook je collega’s moeten het weten, willen én kunnen doen

Digitalisering vraagt meer dan de slimme inzet van technologie. Het vraagt om een zorgvuldige veranderkundige aanpak. Wij zien steeds vaker dat dit belang niet onderkend wordt door de personen die verantwoordelijk zijn. Vaak wordt het antwoord gezocht bij een goede communicatieadviseur. Naar ons idee is dat een goede eerste stap, maar daarmee ben je er nog niet!

Veranderen lukt niet door eenzijdig betrokkenen te informeren over nut en noodzaak. De basisinformatie moet op orde zijn, maar daarnaast is het ook van belang om het gesprek over de verandering en digitalisering op gang te brengen. Samen betekenis geven aan de gewenste toekomstige situatie. Wat is er aan de hand? Wat betekent dat voor jou en wat moet jij er nu mee gaan doen?

Neem de betrokkenen stap voor stap mee in de beweging. Verandering realiseren gaat niet in één keer

En om dat te ondersteunen is het nodig dat de betrokkenen stap voor stap worden meegenomen in de beweging. Betrokkenen moeten het weten, willen, kunnen én gaan doen. Dat kan niet in één keer. Ons advies is om ook dit verandertraject uit te zetten in de tijd, een zogeheten veranderkundige roadmap. Wij noemen dit de ‘gewenste state of mind kalender’. Een overzichtelijke visual, waarin is uitgezet welke gemoedstoestand je bij de belangrijkste groepen stakeholders wilt bereiken.

Verandering monitoren & rapporteren
Om deze doelstellingen te bereiken werken wij met korte termijn actieplannen en monitoren wij tussentijds of je op de goede weg bent. Het monitoren kun je bijvoorbeeld realiseren door middel van een digitale enquête onder de doelgroep, aangevuld met een aantal verdiepende kwalitatieve interview. De hamvraag hierbij is; staan de mensen met het ‘goede been’ in de verandering? Weten zij dat het bestaat, waar het over gaat en zijn ze betrokken, gemotiveerd? Niet iedereen hoeft natuurlijk vanaf de start in polonaise over de gangen te lopen van blijdschap. Maar op een gegeven moment is het wel vereist dat mensen weten wat er op hen afkomt en dat ze vertrouwen hebben in hun eigen kunnen.

Niet iedereen hoeft vanaf de start in polonaise over de gangen te lopen van blijdschap, maar het is wel vereist dat ze vertrouwen hebben in hun eigen kunnen

De uitkomst van het tussentijds monitoren kan zijn dat het nodig is om bij te sturen, bijvoorbeeld met extra of andersoortige interventies. Zoals de inzet van een serious game, om het bewustzijn over de verandering te vergroten door te ervaren in plaats van vertellen.

Naast het monitoren is het natuurlijk ook belangrijk om tussentijds te rapporteren over de voortgang richting de stuurgroep en/of andere (be)stuurders. Op deze manier maak je de veranderkundige uitdaging onderdeel van de aanpak én daar geloven wij in; een integrale aanpak van digitalisering.

Wil jij op de hoogte blijven van meer tips over onderwerpen als digitalisering? Volg dan onze LinkedIn pagina.

Meer weten over digitale transformatie in de zorg? Neem gerust contact met ons op.

Meer lezen

Menu