Met 12 provincies samenwerken aan een digitale agenda

Continue verandering

Elke provincie in Nederland heeft een eigen identiteit en te maken met eigen vraagstukken. Daarnaast hebben zij alle twaalf te maken met een continu veranderende wereld. Technologische en maatschappelijke ontwikkelingen volgen elkaar steeds sneller op. Met als gevolg nieuwe wetgevingen en verordeningen waarop zij moeten inspringen.

Denk bijvoorbeeld aan de komst van de Single Digital Gateway (SDG) verordening. Deze verordening springt in op de behoefte van EU-burgers die graag over de grens willen wonen, werken en leven.

Digitale transformatie

Digitale transformatie vraagt om een hoog aanpassingsvermogen van provincies. Daarom werken de provincies sinds 2018 samen aan digitale transformatie via de Interprovinciale Digitale Agenda (IDA). Binnen IDA wordt via 4 verschillende sporen integraal samengewerkt aan de digitale transformatie van de Nederlandse provincies:

  • Bedrijfsvoering
  • Data
  • Dienstverlening
  • Innovatie

Het IDA-Programmabureau voert IDA uit. Bij dit bureau vervulde onze adviseur Femke van Oorschot het afgelopen half jaar de rol als projecttrekker. Zij zocht voortdurend naar mooie samenwerkingen tussen provincies. Gezamenlijke doelen én rekening houden met de eigen identiteit, capaciteit en digitale volwassenheid van elke provincie stonden hierbij centraal.

Twee projecten

Femke ondersteunde de provincies onder meer bij het implementeren van de Single Digital Gateway (SDG). Zij werkte vooral aan het verhogen van het kennis- en urgentieniveau van de SGD bij provincies. Met als resultaat een eerste route voor de implementatie van de SDG bij provincies. Ook was zij als projecttrekker betrokken bij het uitvoeren van een quickscan rondom digitale innovatie.

Interprovinciale Digitale Agenda

Inspelen op succesfactoren

Hoe speel je als projecttrekker in op de succesfactoren van de interprovinciale samenwerking? Als projecttrekker ben je als een spin in het web. Femke’s aanpak laat zich als volgt samenvatten:

  • Verbinden Ten eerste is het verbinden van krachten en behoeften van provincies een voorwaarde om aan de slag te gaan. Vanuit een ‘coalition of the willing’ ging Femke aan de slag met een groep provincies die het voortouw wil nemen. Daar zit de energie die een project voortduwt.

Femke: “We hebben hiervoor een projectgroep gevormd met provincies die al bezig waren met de SDG of graag hiermee verder aan de slag wilden gaan.”

  • Leren Een volgende stap is om goed om je heen te kijken. Waar staan provincies rondom dit onderwerp? Waar liggen de behoeften? En zijn er lessen die je al kunt trekken vanuit de ervaring van andere (overheids)instellingen. Uitwisseling van kennis en behoeften staan hier centraal.

Femke: “De SDG is een verordening die niet alleen provincies raakt, maar ook andere overheidsinstellingen. Zo hebben we onze krachten gebundeld en ervaringen uitgewisseld met onder meer gemeenten en waterschappen.”

  • Focus Vervolgens is het belangrijk om al deze energie en kennis te bundelen en een scope aan te brengen. Zorgen voor focus zonder de complexiteit uit het zicht te verliezen.

Femke: “Hier ligt een belangrijke rol als projecttrekker. Je zet met z’n allen een pad uit. Hier kun je je als groep op focussen. Terwijl je als projecttrekker de samenhang met gerelateerde projecten en wetgevingen niet uit het oog mag verliezen. Zo had de SDG belangrijke raakvlakken met andere wetgevingen, zoals digitale toegankelijkheid. Als projecttrekker houd je hiermee verbinding.”

  • Aanpakken Tot slot is het de kunst om het pad te bewandelen. Naast dat je het pad verkent en uitvoert met de projectgroep, deel je je bevindingen en inzichten met de rest van de provincies.

Femke: “Als projectgroep waren we de verkenners. Onze inzichten en plannen deelden we met de rest van de provincies, zodat zij ook konden aanhaken en werken aan de implementatie van de SDG.”

Marten Tilstra, programmamanager Interprovinciale Digitale Agenda bij het Interprovinciaal Overleg:

Samenwerken aan de digitale transformatie met twaalf provincies is niet eenvoudig. Hoewel er een gedeeld belang is, heeft elke provincie ook haar eigenheid. Femke heeft met haar tomeloze energie en positieve instelling de medewerkers in het projectteam voor de SDG weten te inspireren om de samenwerking op te zoeken. In haar werk zet Femke haar creativiteit graag in. Dit zorgde voor verfrissende inzichten en fraaie presentaties. Femke heeft ook op een knappe manier gezorgd voor goede afstemming met het Rijk, de waterschappen en gemeenten, zodat alle overheidslagen optimaal van elkaars kennis konden profiteren. Met haar inzet heeft Femke ervoor gezorgd dat provincies echt aan de slag kunnen met de aansluiting op de SDG. Een prestatie van formaat, die een uitstekende basis heeft gelegd voor het vervolg van dit project

Meer weten over samenwerken aan een digitale agenda in een interprovinciale context? Neem contact op met Femke

Femke van Oorschot

Femke van Oorschot

Meer lezen

Menu