Succes- en faalfactoren bij digitale transformaties

Succes- en faalfactoren voor digitale transformaties die op het bedrijfsleven gebaseerd zijn, kunnen óók binnen overheidsorganisaties gebruikt worden. Dit is het belangrijkste inzicht uit ons artikel over digitale transformatie.

In ons werk zien wij maar al te vaak dat de term digitale transformatie breed wordt gebruikt, vaak zonder volledig begrip van wat het betekent en wat er allemaal bij komt kijken. En al is dat begrip wel aanwezig, dan nog kan succes uitblijven. Wat draagt bij aan een succesvolle digitale transformatie, en wat juist niet? Wij vinden het belangrijk om onszelf dergelijke vragen te blijven stellen. Het houdt ons scherp in wat wij doen, hoe wij de dingen doen en welke waarde we bieden voor onze opdrachtgevers.

Richting een succesvolle digitale transformatie, binnen het bedrijfsleven en de overheid

Eerder onderzoek heeft geleid tot identificering van succes- en faalfactoren bij digitale transformaties. Hoewel dit onderzoek hoofdzakelijk gebaseerd is op de praktijk van het bedrijfsleven, zijn deze factoren ook binnen de overheid bruikbaar. De overheid vertoont immers steeds meer overeenkomsten met het bedrijfsleven. Binnen beide sectoren heeft een soortgelijke strategische beweging plaatsgevonden in de benadering van de waarde en bedoeling van de organisatie. De focus ligt minder op financiële en (politiek) bestuurlijke verantwoording afleggen, en meer op dienstverlening en samenwerking met stakeholders.

Ondersteund door casussen binnen de overheid, gaat dit artikel uitvoeriger in op deze redenering. Ook vergroot het de toepasbaarheid van de succes- en faalfactoren door deze te vertalen naar concrete tips. De kennis uit dit artikel kan professionals binnen en buiten de overheid helpen om hun organisatie te bewegen richting een succesvolle digitale transformatie.

Klik hier om het artikel in een nieuw tabblad te openen.

Van paper naar artikel

Dit artikel is gebaseerd op een paper voor de MBA module Digital Strategy and Transformation, die Migiel volgde ten tijde van zijn opdracht als interim Opgavemanager Informatie voor de provincie Fryslân. De provincie, waar digitale transformatie net als bij andere overheidsorganisaties een belangrijk onderwerp op de agenda is, vormde zo direct een mooie casus. Marleen Nuijten hielp bij de totstandkoming van het artikel.

Migiel over het artikel:

Wat begon als een paper voor de module, eindigde als dit artikel. Door mijn ervaringen binnen de overheid kwam ik er tijdens mijn onderzoek achter dat er kennis voor het oprapen ligt, die nog onvoldoende benut wordt. Voor digitale transformaties, een van de grootste opgaven voor overheidsorganisaties op dit moment, kan dit zo’n handig handvat bieden. Dat besef helpt in de voorbereiding en reflectie op mijn eigen werk, en wilde ik zeker niet voor mijzelf houden.”

Wil je in gesprek over de inhoud van dit artikel of weten hoe New Nodes jouw organisatie kan helpen bij een digitale transformatie? Laten we elkaar dan (digitaal) ontmoeten!

Migiel Gloudemans

Meer lezen

Menu