Interim ICT-management voor artsenfederatie KNMG

Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (kortweg KNMG) zet zich er als artsenfederatie voor in dat ruim 59.000 artsen en studenten geneeskunde in Nederland de beste zorg kunnen bieden. Bijvoorbeeld door het opleiden en registreren van artsen, door het begeleiden van artsen bij ethische dilemma’s, door het delen van praktijkdilemma’s, door regie te nemen op belangrijke dossiers en door het uitgeven van het weekblad Medisch Contact.

Migratie naar nieuwe ICT-leverancier

Sinds juni 2019 vervulde Maarten op interimbasis de functie van Hoofd ICT bij KNMG. Op dat moment waren de voorbereidingen gestart voor de selectie van een nieuwe ICT-leverancier. Een groot deel van de klus bestond dan ook uit de overstap van de oude naar de nieuwe ICT-leverancier.

Samen met het ICT-team van KNMG en ervaren professionals uit ons netwerk (Bart van der Linden begeleidde het selectietraject, Theo Melissen was migratiemanager) werden goede contractafspraken met de nieuwe leverancier gemaakt en werd vervolgens in zeer korte tijd de volledige ICT-infrastructuur van de oude naar de nieuwe leverancier gemigreerd. Een spannende klus met als resultaat dat begin oktober de migratie succesvol was afgerond.

Structurele basis team ICT

Ondertussen zocht Maarten samen met het ICT- en HR-team van KNMG naar een geschikte kandidaat om de rol van Hoofd ICT op structurele basis in te vullen. Die werd uiteindelijk gevonden in de persoon van Jan Egbert Harsveld van der Veen.
Begin januari is Jan Egbert bij KNMG gestart en zijn de lopende werkzaamheden overgedragen.

Ervaring Maarten

Maarten kijkt tevreden terug op de klus:
“Ik heb me vooral gericht op de migratie naar de nieuwe ICT-leverancier en gezorgd voor een goede structurele bemensing van het team. Daarmee zijn de voorwaarden gecreëerd voor een volgende fase van team ICT binnen KNMG. ”

Wil je meer weten over hoe we met advies en interim-management uw organisatie kunnen aanpassen aan een toekomst waarin digitalisering een hoofdrol speelt? Neem gerust contact met mij op.

Maarten Kuiper

Maarten Kuiper

Opdrachtgever aan het woord

Ook opdrachtgever Astraia Rühl kijkt zeer tevreden terug op de bijdrage van Maarten:

“Dankzij zijn doortastende resultaatgerichte aanpak is het ons gelukt naar ieders tevredenheid deze klus te klaren. Maarten weet iedereen met behendigheid en deskundigheid mee te krijgen. Het was een genoegen om samen te werken.”

Meer lezen

Menu