Digitalisering binnen woningcorporatie Rochdale

Woningcorporatie Rochdale zorgt ervoor dat ruim 80 duizend mensen in de regio Amsterdam, Zaanstad, Purmerend, Diemen en Landsmeer in een betaalbare huurwoning kunnen wonen. Digitalisering is één van de speerpunten in de strategie van Rochdale voor de komende jaren. Zowel in de administratieve processen, het contact met huurders als in de woningen zelf wordt steeds intensiever gebruikgemaakt van digitale technologie. Door deze toenemende aandacht voor digitalisering binnen Rochdale namen de interne en externe verwachtingen van de eigen ICT-afdeling sterk toe. Van januari tot november 2018 was Maarten als interim-manager verantwoordelijk voor de transitie van de afdeling ICT tot de afdeling Digitalisering & Informatievoorziening.

De opdracht

De opdracht bestond uit een aantal onderdelen. Allereerst zocht Rochdale een interim-manager die tijdelijk leiding kon geven aan de afdeling. Daarnaast moest een nieuw ontwerp van de afdeling worden gemaakt, zodat deze ook de komende jaren toegerust is om aan de vraag te kunnen voldoen. De samenwerking tussen business en ICT was in de afgelopen jaren op onderdelen aan verbetering toe, dus werd er gevraagd om te werken aan de samenwerkingsrelatie. Ondertussen werd er hard doorgewerkt aan een aantal projecten met een grote ICT component en was er een sterke behoefte om hier als organisatie meer grip op te krijgen.

Afdeling nieuwe stijl

De afdeling nieuwe stijl is vormgegeven. Er is een nieuwe structuur ontworpen voor de afdeling en als onderdeel van deze wijziging is de afdeling uitgebreid van 9 naar 14 fte. In de nieuwe functies is vooral veel aandacht voor het benutten van data, architectuur en projectmanagement:

  • Data omdat een groot deel van de digitaliseringsprojecten gaat over het benutten van data;
  • Architectuur omdat het in een steeds complexer ICT-landschap belangrijker wordt om de samenhang en integratie te bewaken;
  • En projectmanagement omdat de digitaliseringsambitie groot is en er daarom de komende jaren veel projectmatige vernieuwing plaats zal vinden.

De samenwerking binnen de afdeling en tussen de afdeling en de organisatie wordt versterkt door een sterke nadruk op communicatie. Een wekelijkse stand-up op de afdeling, een dagelijks inloopspreekuur voor gebruikers en periodieke dialooggesprekken met alle afdelingen zijn hier voorbeelden van. Tot slot is een nieuwe manager voor de afdeling geworven die de komende jaren leiding zal geven aan de digitaliseringsambitie van Rochdale.

Maarten over de opdracht

“De dubbele opgave waar Rochdale voor staat is er één waar veel organisaties mee te maken hebben. Aan de ene kant is het nog niet eenvoudig om grip te krijgen op traditionele IT-vraagstukken, zoals een betrouwbare levering van IT-diensten en een goede samenwerking tussen business en IT.  Aan de andere kant is er een grote roep om inzet van innovatieve technologie. Hiervoor is het vooral de vraag met welke technologie de hoogste strategische waarde kan worden gerealiseerd en hoe je hier als organisatie grip op krijgt. Het getuigt van visie en lef dat Rochdale beide vraagstukken herkent en daar actie op onderneemt. En dat uitgangspunt maakte dit voor mij een heel interessante opdracht waar ik met veel plezier aan heb gewerkt.”

Wil je meer weten over hoe we met advies en interim-management uw organisatie kunnen aanpassen aan een toekomst waarin digitalisering een hoofdrol speelt? Neem gerust contact met ons op.

Maarten Kuiper

Maarten Kuiper

Opdrachtgever aan het woord

Nico Overdevest, lid van de Raad van Bestuur en portefeuillehouder ICT en digitalisering, over de inzet van Maarten:

“Rochdale zet in haar in 2017 vastgestelde koers nadrukkelijk in op maximale digitalisering van klant- en bedrijfsprocessen waarbij inzet van goed datamanagement een belangrijk hulpmiddel is. Om deze koers invulling te geven is Maarten Kuiper als manager ad interim aangetrokken. Hij heeft in een klein jaar tijd een blauwdruk gemaakt van de nieuwe afdeling Digitalisering en Informatievoorziening (voorheen ICT), de verbinding en samenwerking tussen D&I en de andere afdelingen van Rochdale versterkt en de winkel inclusief een aantal grote projecten goed draaiende gehouden. Bij dit alles wist hij bij het overgrote deel van de organisatie draagvlak te creëren voor al deze veranderingen inclusief de medewerkers van de afdeling waar hij zelf voor verantwoordelijk was. Door zijn inzet kan het nieuwe management en de organisatie de volgende stappen gaan maken in de uitrol van de verdere digitalisering van Rochdale. Als persoon is Maarten een gedreven IT-er, werkt gericht aan verbetering, is sterk in communicatie en niet onbelangrijk ook een prettig mens om mee te werken.”

Meer lezen

Menu