contact | miloujansen@wielinq.nl | 0307670556
contact | miloujansen@wielinq.nl | +31 (0)30 767 0556

Wielinq themasessie – Competentie ontwikkeling van projectleiders

Wielinq themasessie – Competentie ontwikkeling van projectleiders
25 november 2014 Wielinq

Op dinsdag 4 november organiseerde Wielinq samen met Ruurd Dijkman van GITP een themasessie over competentie ontwikkeling van projectleiders. Ongeveer 30 gasten luisterde aandachtig naar de presentatie van Ruurd.

Ruurd houdt zich over dit onderwerp al geruime tijd bezig. Hij maakt gebruik van business ecologisch denken met als instrument de AEM-Cube®. AEM staat voor Attachment, Exploratie en Maturiteit. Dit nieuwe instrument richt zich op fundamentele drijfveren. Het bewustzijn van en de waardering voor het feit dat mensen verschillen is de crux bij de AEM-Cube®. Niet alles is ontwikkelbaar. Van een pure aanvaller maak je immers nooit een pure verdediger. Maar wie zijn fundamentele drijfveren kent, kan gefundeerd een keuze maken welke projecten en rollen goed aansluiten.

We kijken terug op een boeiende sessie waarin het stukje zelfreflectie over onze succes- en faalfactoren een mooie gemeenschappelijk discussie tot stand bracht.