contact | miloujansen@wielinq.nl | 0307670556
contact | miloujansen@wielinq.nl | +31 (0)30 767 0556

Plons sessie – Verbeteren van en met de IT-organisatie

Plons sessie – Verbeteren van en met de IT-organisatie
4 maart 2016 Milou Jansen

De Plons sessie

De digitale innovaties volgen elkaar in rap tempo op. Het bouwen van een vitale en wendbare IT-organisatie is hierbij van cruciaal belang. Dit is geen sinecure en het gaat verder dan het veranderen van structuren of het implementeren van nieuwe werkwijzes en methodieken. De focus op de professional blijkt essentieel om de verandering in te zetten en te borgen. Oftewel, de veranderopgave zit met name aan de menskant!

Praktijkervaringen van de Wageningen UR

In de komende plons sessie staat de veranderkundige casus van de IT-afdeling van de Wageningen University & Research Center centraal. Van een cultuur die gekenmerkt werd door de basishouding “Wageningen UR zorgt wel voor mij, toch?”, naar een cultuur waarin IT-professionals pro-actief studenten en andere onderwijsklanten bedienen. Hoe organiseer je dat samen met de professionals? Hoe deze verandering is aangevlogen? Wat ging goed, wat liep mis? En vanuit welke visie is gewerkt en welke stappen zijn doorlopen. Een kijkje in de keuken door de ogen van Ronald van der Meulen (opdrachtgever) en Arjen van Veen (veranderkundig projectleider).

Aansluitend is er ruimte voor vragen en debat.

Programma 30 maart 2016

16:00 uur – inloop
16:30 uur – opening en context door Wielinq
16:45 uur – verandermanagement binnen de WUR – Ronald van der Meulen en Arjen van Veen
18:00 uur – borrel & walking diner

Interesse

De plons sessie vindt plaats in Creative Valley, Orteliuslaan 9 in Utrecht. Indien je interesse hebt deel te nemen aan de plons sessie, neem dan even contact op met Milou Jansen, miloujansen@wielinq.nl.