contact | miloujansen@wielinq.nl | 0307670556
contact | miloujansen@wielinq.nl | +31 (0)30 767 0556

Ultieme lean IT – gebruikers nemen het heft in handen

Ultieme lean IT – gebruikers nemen het heft in handen
19 augustus 2016 Milou Jansen

Iedereen vraagt zich af hoe de IT-organisatie er over één of twee jaar uit zal zien. Welke mensen zijn daarvoor nodig en over welke competenties moeten zij beschikken?

IT heeft een lange reis gemaakt. Een reis naar een volwassen vakgebied waar organisaties steeds afhankelijker van zijn geworden. In de begintijd was de IT van de pionierende hobbyisten en hun aantal was gering. Elke organisatie had één centrale computer (mainframe). Tijdens de eerste technische en administratieve mechaniseringsgolf groeide de vraag naar IT’ers enorm. De organisaties kregen IT-afdelingen, de gebruikers kregen pc’s en om alles up-to-date te en werkend te houden moest een organisatie over hardcore IT’ers beschikken. Dit was de tijd dat je op je werk nog betere IT had dan thuis. Al snel ontstond de behoefte aan mensen die met die hardcore IT’ers konden praten. De afdelingen Informatiemanagement of Informatievoorziening schoten als paddenstoelen uit de grond en er kwamen boekwerken met functieprofielen, specialisten voor bijvoorbeeld onderhoud voor beheer, voor ontwikkeling, voor beleid, voor projectportfolio en voor releaseplanning.

figuur 1 : Verschuiving van IT-deskundigheid

Overbodig

Het wordt nu in rap tempo anders. Mensen leven steeds langer, maar organisaties leven steeds korter. En voor IT-systemen geldt dat in versterkte mate. IT-afdelingen bouwen en beheren de IT niet meer zelf. Ze gebruiken wat anderen hebben gemaakt en betalen voor gebruik. IT is een commodity geworden en niet langer meer het territorium van IT’ers. Het vakgebied IT heeft de potentie om zichzelf overbodig te maken: wat veel IT’ers oorspronkelijk deden kan tegenwoordig door ‘iedereen’ worden uitgevoerd. Dat is ook de reden waarom het goed is om kritisch te kijken naar rooskleurige en generieke arbeidsmarktvoorspellingen als het gaat om de werkgelegenheid van IT’ers.
Intermediair verdwijnt

Intermediaire en informatiemanagementachtige functies zijn ontstaan als symptoombestrijding, om e verschillen tussen IT en business te overbruggen, maar hebben tegenwoordig steeds minder toegevoegde waarde in het voortbrengingsproces. Anders gezegd: de IT’ers of IM’ers met ‘verstand van de business’ worden minder relevant, want businessprofessionals hebben zelf de kennis van IT en maken daar gebruik van; net zoals in de begintijd van IT. Als een gevolg daarvan zullen de intermediaire en informatiemanagementachtige functies in hoog tempo verdwijnen.

Ultiem lean

IT wordt voor de meeste organisaties net zo standaard als nu de nutsvoorzieningen. Organisaties zullen zich focussen op het combineren van standaard IT-building blocks. IT an sich is niet meer onderscheidend, maar het combineren van standaard-IT wél. Als een gevolg hiervan zullen de technisch georiënteerde IT’ers in aantal afnemen en zich verplaatsen naar de IT-providers, lijkend op de cloudbeweging die we nu doormaken. Door deze ontwikkeling heeft een IT-afdeling geen schaalgrootte meer nodig om succesvol te zijn. IT is ‘ultiem lean’ geworden, want de functies die geen waarde toevoegen, zullen verdwijnen.
Bovenstaande ontwikkelingen zijn breder zichtbaar: Cisco1 schat in dat 80 procent van de gebruikte IT-services niet geleverd (en vaak niet opgemerkt) wordt door de eigen IT-afdelingen. Slechts 8 procent van die organisaties geeft aan een goed idee te hebben van de grootte van de officieuze (shadow-) IT in hun organisatie.

Gebruikers nemen het heft in handen: IT voor en door de eindgebruiker. IT wordt ultiem lean. Wen er maar aan.

Dit artikel is geschreven voor Dirk Dekker (partner Wielinq) en Sander Staps (Delivery Manager Cloud bij Rabobank) en verscheen eerder in Tijdschrift IT Management.

Download het hele artikel in PDF: TITM201603_Ultieme lean IT – Gebruikers nemen het heft in handen

1)NOOT: zie http://blogs.cisco.com/cloud/the-shadow-it-dilemma