contact | miloujansen@wielinq.nl | 0307670556
contact | miloujansen@wielinq.nl | +31 (0)30 767 0556

Rutger van Basten Batenburg

Rutger van Basten Batenburg

“Als de wereld om je heen verandert, maar jouw organisatie niet”

 De omgeving van bedrijven en organisaties verandert continue. Als mensen in de organisaties dit niet zien, zich dit onvoldoende realiseren of er niets mee doen, dan verlies je klanten of marge. Blijvend excelleren is de kunst.

De kijkrichting van Rutger is daarom altijd van buiten naar binnen gericht. Interne veranderingen volgen de externe krachten, waaronder die van de stakeholders.

Rutger is politiek en bestuurlijk sensitief en mobiliseert mensen. Hij verbindt ontwikkeling van visie met executiekracht in complexe omgevingen.

Naast zijn werkzaamheden is Rutger actief in bestuurlijke en professionele netwerken. Zo is hij bestuurder van een culturele erfgoedstichting en was hij voorzitter van een internationale hulporganisatie.