contact | miloujansen@wielinq.nl | 0307670556
contact | miloujansen@wielinq.nl | +31 (0)30 767 0556

Ronald van der Meulen

Ronald van der Meulen

“Beter presteren door sámen slímmer te werken”

Ronald heeft in bedrijfsleven (met name advies, reis- en infrastructuur branche) en non-profit (onderwijs- en universitaire wereld) veel ervaring opgedaan met het aansturen van organisaties en programma’s. Het gaat hierbij doorgaans om informatievoorziening en/of de relatie met informatievoorziening.

Ronald is een vernieuwende, snelle denker en is ervan overtuigd dat door samen goed over organisatie-processen, de besturing en de informatievoorziening na te denken, ambitieuze toekomstperspectieven gerealiseerd gaan worden. Samen met anderen zorgt hij er voor dat de belanghebbenden worden betrokken, het project wordt gestructureerd en de project organisatie wordt ingericht om het vervolgens met oog voor het team, de stakeholders en organisatiepolitiek tot een goed einde te brengen. Sleutelwoorden daarbij zijn verbinding, teamplayer, hands-on en optimistisch.