contact | miloujansen@wielinq.nl | 0307670556
contact | miloujansen@wielinq.nl | +31 (0)30 767 0556

Rinus van Haperen

Rinus van Haperen

“We moeten minder willen; om meer te kunnen”.

Vaak is het hebben of ontwikkelen van een visie op hetgeen men wil bereiken de eerste stap in vele managementvraagstukken. Helemaal juist natuurlijk. Maar Rinus is van mening dat juist een beperking in die ambitie de basis ligt voor echt succes. Dat is dan ook de rode draad in de wijze waarop hij zijn klanten helpt hun doelen te bereiken.

Die ‘beperking in ambitie’ wordt bereikt door: een strakke focus op het einddoel, bewaken van de scope, faseren van de doelen, reëel plannen, standaardiseren, structureren, vereenvoudigen van processen en naast aandacht voor invoeren ook aandacht voor saneren en uit faseren.

Zijn drijfveren zijn: het bereiken van samen gedefinieerde doelen, genieten van de bereikte resultaten, gebruiken en ontwikkelen van persoonlijk talent en maar zeker ook gezamenlijke plezier in het werk

Zijn persoon kenmerkt zich door: een pragmatische resultaatgerichte instelling in combinatie met veel creativiteit. Hij schept gemakkelijk vertrouwensrelaties; ziet eerder kansen dan bedreigingen, maar denkt ook in risico’s en anticipeert hierop. Dit alles maakt Rinus tot een ervaren verandermanager met veel coachende vaardigheden.