contact | miloujansen@wielinq.nl | 0307670556
contact | miloujansen@wielinq.nl | +31 (0)30 767 0556

Marieke Hanegraaf

Marieke Hanegraaf

“De opgave vanuit verschillende perspectieven bekijken, dat helpt!”

Marieke is een energieke organisatieadviseur met ruim twaalf jaar ervaring, voornamelijk in IT omgevingen. Door de combinatie van brede kennis en ervaring is Marieke in staat om professioneel aan organisatiedoelen te werken. Als adviseur, projectmanager of procesbegeleider.

Marieke werkt vaak op het snijvlak van veranderkunde en strategische communicatie. Bijvoorbeeld bij grote systeemimplementaties, verbeterprogramma’s, cultuurverandering of teamontwikkeling. In een traject zoekt ze naar de balans tussen bestuurlijke wens en weerbarstige praktijk, hier neemt ze de opdrachtgever in mee. Marieke is resultaatgericht, haar natuurlijke kracht zit in het samenwerken met mensen die betrokken zijn. Marieke denkt en handelt open, flexibel en pragmatisch.

Puzzelt u nog op de vraag hoe u plannen werkend te krijgen in de praktijk? Neem gerust contact op met Marieke.