contact | miloujansen@wielinq.nl | 0307670556
contact | miloujansen@wielinq.nl | +31 (0)30 767 0556

Ko Groen

Ko Groen

‘De risico’s van het succes’.

Risicomanagement is noch een overbodige luxe, noch het werkgebied van remmende criticasters. Frustraties door desinvesteringem en gederfde inkomsten kunnen aanmerkelijk worden verminderd door niet alleen de zonzijde, maar ook de schaduwkant van directiebesluiten te overzien. Hiermee wordt niet beoogd het ondernemerschap te beteugelen, maar juist de kans op succes te vergroten.

De afgelopen decennia stonden voor veel bedrijven in teken van het prestatiegericht belonen. Deze afrekensystematiek leidde tot de inmiddels zo bekende onvoorziene en ongewenste bijeffecten: uit op positiebehoud namen bestuurders vaak tegrote risico’s, werd te rigoureus in eigen vlees gesneden en trad verwijdering op tussen de hogere en de lagere echelons in de organisatie.

De afgelopen jaren heeft een omslag plaatsgevonden, het gaat nu niet meer alleen om het creëren van incentives voor betere financiële resultaten op korte termijn,maar ook de risico’s voor zowel de korte als de lange termijn moeten worden ingedamd. Risicomanagement dus!