contact | miloujansen@wielinq.nl | 0307670556
contact | miloujansen@wielinq.nl | +31 (0)30 767 0556

Henk Stienstra

Henk Stienstra

“Ik krijg energie van een uitdagende projectdoelstelling, die met een multi-disciplinair team onder mijn leiding gerealiseerd moet worden. Nog mooier wordt het, als gedurende het project de standaard openingszin van mensen verandert van ‘dat gaat niet, want…..’ naar ‘laten we eens proberen om….”

Henk heeft ruime ervaring met het aansturen van consulting- en projectmanagementdivisies bij ICT dienstverleners. In deze eindverantwoordelijke rol is hem duidelijk geworden dat optimaal functionerende ICT mensenwerk is. Niet de technologie is leidend en de garantie voor succes. Wél duidelijkheid, planmatig werken, eerlijkheid als iets niet volgens plan loopt en begrip voor elkaars standpunten: dat zijn de pijlers onder een goede relatie tussen de eindgebruiker, de ICT-specialist en de externe leverancier. Hoe basaal het ook is, de kwaliteit van deze pijlers vormt de basis voor een geöliede ICT functie. Henk kan, met zijn ervaring en empathie, op alle niveaus in een organisatie uit de voeten en daarmee helpen deze pijlers te bouwen.

Hij is resultaatgericht, is analytisch ingesteld en laat de ratio leidend zijn. Hij is een generalist die structuur zoekt en brengt.

Naast zijn werkzaamheden bij Wielinq is Henk tevens als partner verbonden aan AutiTalent. Dit bedrijf, een zogeheten social enterprise, heeft als missie om zoveel mogelijk mensen met autisme aan passend werk te helpen. Werk, waarin mensen met autisme bij uitstek excelleren, zoals het digitaliseren van dossiers.