contact | miloujansen@wielinq.nl | 0307670556
contact | miloujansen@wielinq.nl | +31 (0)30 767 0556

Harriette Hesselmans

Harriette Hesselmans

In een werkomgeving wordt Harriëtte omschreven als ´zeer gedreven, en toegewijd aan het bedrijf waar ze werkt als aan de medewerkers aan wie ze leiding geeft. Is recht door zee, helder en meelevend. Kan uitstekend richting geven aan een groep medewerkers. Met haar aan de leiding zullen doelstellingen zeker gehaald worden’.

Haar ervaring en ontwikkeling hebben haar gevormd tot een pragmatische sturende generalist, die de operatie niet uit de weg gaat. Harriëtte is een “mensen-mens” en vind aandacht voor de mens en communicatie van de verandering belangrijke succesfactoren bij veranderingen.

Harriëtte heeft als IT- en programma manager veel ervaring in grootschalige implementaties  waarbij transities en transformaties van zowel processen, systemen, infrastructuur en organisaties centraal stonden. Ze heeft veel kennis van de energiesector waar ze diverse grote implementaties met succes mocht leiden. Altijd op het snijvlak van business en IT. De beweegredenen hierbij waren altijd “met minder meer toegevoegde waarde leveren”.

Harriëtte zet haar ervaring in als programma – en interim manager en richt zich met name op programma -, project – en verander management en het begeleiden van reorganisaties en  uitbestedingen.