contact | miloujansen@wielinq.nl | 0307670556
contact | miloujansen@wielinq.nl | +31 (0)30 767 0556

Annelien de Ruijter Stapel

Annelien de Ruijter Stapel

Annelien begeleidt organisaties bij veranderingen wanneer ze daar ondersteuning bij willen.

Zij versterkt de verandering door overzicht te creëren en gezamenlijk aan de slag te gaan. In kleine stappen op weg naar zinvolle vernieuwing.

Door te werken in gemeenschappelijkheid met gedeeld eigenaarschap zijn veranderingen beter uitvoerbaar. Het zorgt  voor commitment en betrokkenheid van de mensen bij de verandering. Dit leidt uiteindelijk tot continue verandering en daarmee tot een wendbare en flexibele organisatie.

Annelien heeft ervaring in bedrijfsleven en de publieke sector, daarbinnen met name binnen het onderwijs en ICT.