contact | miloujansen@wielinq.nl | 0307670556
contact | miloujansen@wielinq.nl | +31 (0)30 767 0556

Agile, SCRUM en DevOps - Slachtoffer van andermans succes

Agile, SCRUM en DevOps – Slachtoffer van andermans succes
20 januari 2017 Milou Jansen

Kans op succes met Agile, scrum en DevOps is in klassieke organisaties gevaarlijk klein.

“Waarom kan dat bij ons niet? Waarom is onze IT zo tergend traag als het gaat om veranderingen? Als het bij Booking.com en Spotify kan, moet het toch ook bij ons kunnen? Waarom wordt er hier zo moeilijk over gedaan?” Agile, scrum en Devops zijn populair. Maar overschat de winstgevendheid van de concepten niet en waak voor onderschatting van de implementatie-inspanningen.

Booking.com (‘affordable accomodations everywhere’) en Spotify (’having music moments everywhere’) worden door veel mensen in en rondom onze klassieke organisaties als voorbeelden van hemelse IT gezien en genoemd. Daar schijnen ze geen architecten, geen functioneel beheerders, geen informatiemanagers, geen projectportfoliomanagers en zelfs geen releases meer nodig te hebben. Het onderscheid tussen ontwikkeling en beheer is er niet, ze vernieuwen continu; de hartslag van hun IT-vernieuwing kan daardoor extreem hoog zijn. De IT-kwaliteit, -prestaties en -snelheid van deze hoogvliegers wordt, al dan niet met kennis van zaken, beroemd en vaak worden daarbij toverwoorden uitgesproken als continuous delivery, tribes, agility, scrum en DevOps.

En dit is heel vervelend, want bovenstaande beelden leiden ertoe dat de universele werking  van deze concepten agile/scrum/DevOps in de klassieke organisaties ernstig wordt overschat en daarmee de implementatie-inspanningen ernstig worden onderschat. Bijvoorbeeld DevOps, waarbij de historische scheiding tussen ontwikkeling en operatie wordt losgelaten, betekent een structurele aardverschuiving in een rationele en traditioneel gestuurde IT-wereld.

Illusie
De universele werking van DevOps is een illusie. In een klassieke complexe omgeving is DevOps een omkering die niet zonder meer past bij de bestaande structuren en ook niet  bij de cultuur en de competenties van de (IT-)organisatie. De vakbekwame IT-senioren zijn groot geworden in de tijd van de nu snel verouderende systemen en een ingesleten scheiding tussen ontwikkeling en beheer. Managers op afstand die het succes van Booking. com en Spotify willen kopiëren, vergeten dat deze bedrijven op een volkomen andere leest zijn geschoeid. De kans op succes is rationeel-zakelijk gezien te klein, want de aanpasbaarheid van de bestaande systemen, processen én mensen is te laag.

Veranderkundig vraagstuk
Is het daarmee onverstandig DevOps op de agenda te zetten van de IT- board van een klassieke organisatie? Zeker niet. Integendeel. Maar wel met een flinke dosis realiteitszin en veranderkundige slimheid. Realiteitszin is nodig om goed te bepalen hoe het bij ons gaat werken. En welke en hoeveel inspanningen zijn daarvoor nodig? Het is te simpel om te stellen dat deze businessmodellen, deze manier van werken en deze cultuur  eenvoudig  over  te nemen zijn.

Veranderkundige slimheid is nodig om te achterhalen waarom we dit eigenlijk willen. Is het bijvoorbeeld omdat anderen er succes mee hebben of om de efficiency, dc flexibiliteit en slagkracht? De ervaring leert dat een stevig debat hierover veel waarde  heeft. Daarnaast is veranderkundige slimheid nodig omdat de verandering groot is en daarmee ook de kans op mislukking.

In een samenhangend hecht geheel van ultiem geoptimaliseerde systemen, ingesloten patronen en mensen die hun carrière te danken hebben aan die optimalisatie, is deze haakse bocht geen sinecure. De techniek op zich is een uitdaging omdat het zowel een verandering van de werkwijze en bijbehorende tooling als de complexiteit van het bestaande IT-landschap betreft (de erfenis van het verleden). Daarbij is het zeker niet alleen een IT- issue. Het is een veel breder veranderkundig vraagstuk: juist rondom de IT treden de veranderingen op.

De kans op succes is in klassieke organisaties gevaarlijk klein. En het is daarom van Booking.com en Spotify bewonderenswaardig,  maar ook vervelend dat zij anderen ongewild slachtoffer maken van hun IT-succes.

Hans Geurts is Service Delivery Director EU bij Wolters Kluwer. Dirk Dekker is Organisatieadviseur bij Wielinq.