contact | miloujansen@wielinq.nl | 0307670556
contact | miloujansen@wielinq.nl | +31 (0)30 767 0556

Prinses Màxima Centrum voor Kinderoncologie

Prinses Màxima Centrum voor Kinderoncologie
24 oktober 2013 Wielinq

Cor Broekhuizen treedt toe tot het coöperatiebestuur Prinses Màxima Centrum voor Kinderoncologie op voordracht van de Vereniging Ouders Kinderen en Kanker, waar hij tevens bestuurslid is.

Het Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie heeft de volgende missie geformuleerd:
‘Door zorg en onderzoek op het allerhoogste niveau te bewerkstelligen in een nationaal kinderoncologisch centrum behorend tot de allerbeste centra van de wereld, willen de initiatiefnemers voor tenminste 95 procent van de kinderen met kanker genezing bereiken met minimale bijwerkingen en optimale ontwikkelingskansen naar volwassenheid.’
Het Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie werkt zelfstandig en onafhankelijk. Hierdoor wordt duidelijkheid en transparantie gewaarborgd over de financiering van zorg en onderzoek en over het in- en externe toezicht. Het  centrum staat echter niet op zichzelf, want het wordt tegen het UMC Utrecht/Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ) aan gebouwd. Het krijgt zelfstandige ziekenhuisfuncties en een zelfstandig onderzoekscentrum en waar mogelijk deelt het faciliteiten, diensten en personeel met het UMC Utrecht/WKZ.
Het Prinses Máxima Centrum staat daarnaast open voor samenwerking met en participatie van andere zorginstellingen, zoals het UMC Utrecht en het Nederlands Kanker Instituut-Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis (NKI-AVL). Om deze reden is als organisatievorm gekozen voor een coöperatie. Doel van de coöperatie is: het in stand houden van een nationaal kinderoncologisch centrum in Nederland, waarin kinderen en adolescenten met kanker en voorstadia daarvan sneller en verdergaand behandeld kunnen worden. 
De initiatiefnemers VOKK, SKION en ODAS Stichting waren de eerste drie leden van de coöperatie, die bij de oprichting de werknaam Coöperatie Nationaal Kinderoncologisch Centrum kreeg. Recent is deze naam veranderd in Coöperatie Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie. Dit nieuwe ziekenhuis (wellicht bekend van de KIKA actie “Draag je steentje bij”), dat op het terrein van het UMCU gerealiseerd gaat worden, opent in Q1 2016 haar deuren.