contact | miloujansen@wielinq.nl | 0307670556
contact | miloujansen@wielinq.nl | +31 (0)30 767 0556

Migratie naar cloud omgeving

Calibris was tot 1 augustus van dit jaar het kenniscentrum voor de sectoren Zorg, Welzijn en Sport. Naast haar wettelijke taken, zoals het erkennen van leerbedrijven, was Calibris reeds enkele jaren uitvoeringsorgaan voor het Stagefonds Calibris.

Stagefonds is een subsidieregeling van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport waarmee jaarlijks ruim 110 miljoen euro verdeeld wordt over stageverlenende zorgorganisaties. Doel van het Stagefonds is het stimuleren van de instroom en doorstroom van zorgpersoneel. De uitvoerende taak van Calibris bestaat uit het verwerven van stagegegevens van onderwijsinstellingen en het matchen daarvan aan subsidiegerechtigde zorginstellingen. Calibris heeft een applicatieinfrastructuur ontwikkeld om dit proces te faciliteren.

Stagefonds 2015 – 2016

Per 1 augustus 2015 zijn de wettelijke taken van alle kenniscentra, dus ook van Calibris, overgedragen aan SBB, samenwerkingsorganisatie beroepsonderwijs bedrijfsleven. Dit geldt eveneens voor de uitvoering van het nieuwe stagefondsjaar 2015-2016. Om praktische redenen is besloten dat Calibris het lopende traject, tot en met december 2015, betreffende het stagefondsjaar 2014-2015 zal afronden.

Zie hier de uitdaging. Calibris is opgehouden te bestaan. Haar kantoorpand in Bunnik moest per 1 augustus leeg zijn. Dat gold ook voor de ruimte, waarin de servers opgesteld stonden waarop de stagefondsapplicaties draaiden….

Migratie naar cloud omgeving

Gelukkig hebben we deze situatie tijdig onderkend. De ICT-afdeling van Calibris heeft een plan opgesteld en ten uitvoer gebracht om alle applicaties, inclusief die van het stagefonds, tijdig te migreren naar een cloudomgeving. Dit traject is vlekkeloos verlopen en reeds eind juni zat het stagefonds ‘in de cloud’. Intussen hebben we een nieuwe, tijdelijke werklokatie gevonden waar de medewerkers, die het stagefondsproject afronden, gehuisvest zijn en vanaf augustus ‘gewoon’ verder kunnen werken.

Alles draait door

Wielinq voerde vanaf april 2015 de projectleiding van het stagefondsjaar 2014-2015 uit. Door de genoemde cloudmigratie is de verdere uitvoering van dit project technisch geborgd. Mooiste compliment voor de ICT-afdeling van Calibris is dat geen enkele gebruiker zich hardop heeft afgevraagd hoe het kan dat ‘alles door bleef draaien’. Op de nieuwe locatie komt immers ook gewoon water uit de kraan…..