contact | miloujansen@wielinq.nl | 0307670556
contact | miloujansen@wielinq.nl | +31 (0)30 767 0556

Begeleiding herstructurerings- en verbeterprogramma

Wat is de vraag van de klant?

Geef vanuit de directie van SRO uitvoering aan een organisatie breed herstructurerings- en verbeterprogramma. Belangrijkste einddoel: her-contractering met aandeelhoudende gemeenten.

Wat hebben we gedaan?

Dit is gerealiseerd middels stakeholdermanagement, herinrichting governance en processen waar nodig. Tevens het slagvaardig maken van directieteam en middenkader en daarnaast het bouwen van een solide fundament voor toekomstige groei middels een organisatie breed gedeelde visie en strategie voor toekomstige groei.

Bij de aanpak is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de kennis, kunde en capaciteit van de staande organisatie en door te werken aan en vanuit een gemeenschappelijke gedeelde ambitie.

De aanpak is mede vormgegevens vanuit de lessen over gemeenschappelijke taal, betekenisgeving en gedeelde ambities uit Veranderen 3.0 van Wendy Nieuwland en Maaike Nooitgedagt (http://wielinq.nl/boekentip-veranderen-3-0/) en “terug naar de bedoeling” zoals beschreven in Verdraaide Organisaties van Wouter Hart (http://verdraaideorganisaties.nl/)

Wat was het resultaat?

De aandeelhoudende gemeenten hebben de intentie uitgesproken en geformaliseerd te hercontracteren met SRO.