contact | miloujansen@wielinq.nl | 0307670556
contact | miloujansen@wielinq.nl | +31 (0)30 767 0556

Innovatie van het mbo-onderwijs door digitaal leiderschap

Innovatie van het mbo-onderwijs door digitaal leiderschap
27 september 2016 Milou Jansen

Door de digitale revolutie nemen ontwikkelingen als “een leven lang leren”, responsief en modulair onderwijs en flexibilisering een hoge vlucht. Van directies van een mbo-school wordt in deze context meer en meer digitaal leiderschap verwacht. Daarom organiseren de MBO Academie en Wielinq alweer voor de derde keer een inspirerende masterclass met 4 boeiende colleges verzorgd door toonaangevende sprekers en samengesteld in nauw overleg met een aantal MBO bestuurders. De titel van de masterclass luidt:

Innovatie van het mbo-onderwijs door digitaal leiderschap       

“Een masterclass voor directieleden van mbo-scholen”

Deze masterclass vindt plaats op Universiteit Nyenrode te Breukelen op maandag 28 november 2016 en start om 09:00 uur.

Voor het uitgebreide programma verwijzen wij graag naar de brochure. Bezoek de website www.mboacademie.nl om u aan te melden voor de masterclass. Voor het verkrijgen van meer informatie kunt u zich wenden tot Mei Ling Koning-Kan, meilingkoningkan@wielinq.nl

De kosten voor deze masterclass bedragen € 950,- per persoon exclusief BTW en inclusief lunch & borrel.