contact | miloujansen@wielinq.nl | 0307670556
contact | miloujansen@wielinq.nl | +31 (0)30 767 0556

Boekentip – Veranderen 3.0

Boekentip – Veranderen 3.0
28 juli 2016 Milou Jansen

Waar gaat het boek over?

Wendy Nieuwland en Maaike Nooitgedagt hebben hun jarenlange ervaring met veranderopgaven verwerkt in een boek met de veelzeggende titel Veranderen 3.0. Alle successen maar ook minder succesvolle ervaringen uit hun eigen praktijk zijn in kaart gebracht vanuit de vraag: wat deden we, en wat deden we anders dan anderen? Het boek brengt de ervaringen en veel (min of meer bekende) theorieën en aanpakken in de veranderkunde samen in wat de auteurs de Zeven Essentiele Principes van Veranderen 3.0 hebben genoemd.

De principes zijn: Uitkomstgericht Werken, Eigenaarschap, Onderzoeken van Percepties, Verbinden van Percepties, Werken met wat er is, Congruentie en ten slotte Geduld en Volharding. Het boek legt de principes een voor een uit en leert de lezer hoe deze toe te passen in de praktijk.

De Zeven Essentiele Principes staan niet op zichzelf en zijn niet direct een garantie tot succes maar wat opviel was dat bij succesvolle veranderopgaven altijd een of meerdere principes consistent werden doorgevoerd.  Vandaar ook de waarschuwing in de inleiding: “Wat hier staat is allemaal waar. En niet waar.” Het boek is een verzameling benaderingen hoe met veranderopgaven om te gaan.

 

Wat vonden wij van het boek?

Het boek leest makkelijk weg en is een verademing tussen de veelal zwaar theoretisch onderbouwde vakliteratuur in de veranderkunde. Het brengt veel bekende inzichten samen en laat de lezer nadenken over ‘hoe doe ik het nu eigenlijk in de praktijk’? Vaak wordt in boeken over veranderkunde gepoogd zo complex en doordacht mogelijk een model of aanpak te onderbouwen als de weg naar succes. Dit boek daarentegen brengt kennis en ervaring samen in heldere taal en concrete voorbeelden. Zo eenvoudig dat je je soms afvraagt waarom het niet altijd zo gaat. Is veranderkunde dan zo simpel? Daar lijkt het misschien op maar key is de voorwaarde van continuïteit en congruentie: blijf de principes toepassen, volhard en heb geduld. Pas dan kan een veranderopgave ook echt af gemaakt worden. Hoe vaak wordt niet voortijdig gestopt met de extra inzet en aandacht en vervalt alles weer terug naar waar het ooit begon? Pas wanneer de principes echt onderdeel zijn van je handelen ben je als veranderaar geloofwaardig en pas dan ook ben je het waard om geloofd te worden (zeggen wat je doet en vervolgens ook doen wat je zegt).

Voor ervaren veranderaars is het boek een opfrissing van min of meer bekende inzichten en aanpakken, verwerkt in een hanteerbaar kader. Onderweg tijdens een veranderopgave kan het boek er nog eens bij gepakt worden om terug te lezen ‘hoe het ook al weer moest’. Geen garantie tot succes maar een verzameling van best practices. Misschien wel het geweten van de Veranderaar 3.0…