contact | miloujansen@wielinq.nl | 0307670556
contact | miloujansen@wielinq.nl | +31 (0)30 767 0556

Blijf uit de buurt van de zon

Blijf uit de buurt van de zon
27 november 2015 Milou Jansen

 

Als jij als CIO afgelopen zomer je vakliteratuur hebt gelezen, dan ben je ongetwijfeld tot de conclusie gekomen dat je een duizendpoot moet zijn. De stroom van adviezen aan jouw adres liegt er namelijk niet om. Een korte studie levert samengevat de onderstaande serieuze aanbevelingen voor je op.

Het is als CIO verstandig een meer strategische en meer beleidsbepalende, besluitvormende rol in tenemen. Informatie en IT worden belangrijker voor organisaties en de inbreng van de CIO op bestuurlijk niveau is daarbij essentieel. Daarnaast dien je je te richten op verandering en innovatie. Dit omdat de enige zekerheid in organisaties tegenwoordig verandering is. Als het gaat om je positie binnen de organisatie, is het raadzaam dichter op de business te kruipen. Liever nog: je als CIO te vereenzelvigen met de business. Samen werken aan hetzelfde. En dat is nog niet alles. Beperk je bijvoorbeeld niet tot je eigen organisatie. Integendeel: heb oog voor de omgeving en de beïnvloeding hiervan. Denk aan keten-samenwerking, keteninteractie, partnerships en communities. Beperk je ook niet tot de IT, maar ga vol voor de inhoudelijke informatie, de besturingsconcepten, de besluitvorming, de behoefte aan managementinformatie, et cetera.

Overmoed
Deze adviezen krijg je, terwijl je klanten vooral behoefte hebben aan een stabiele basis. In veel organisaties wordt gesmacht naar toekomstvastheid en zekerheid op het gebied van IT. De business heeft daarbij liever vakbekwame IT’ers, dan IT’ers die overal over mee kunnen praten. In de meeste organisaties komt de echte innovatie niet van IT en hoeft deze ook niet van IT te komen. Echte IT-vakkennis met de bijbehorende ruggengraat en rolduidelijkheid is essentieel. En dat ontbrak nou net in je zomerpost.

Hybride is een term die we vaak en graag gebruiken om de vernieuwing van IT nader te duiden. Hybride is verwant met hybris: een veelvoorkomend thema in de Griekse mythologie. Maar liefst twintig karakters uit deze mythologie hebben zich er schuldig aan gemaakt. Niet de minste namen, want Achilles, Icarus, Odyssues en Prometheus staan prominent in het rijtje. Hybris staat voor overmoed, grootheidswaanzin en ongebreidelde heerszucht. Je zou het kunnen opvatten als het veronachtzamen van de basis, het losraken van de kern en alles willen.

Zelfbewustzijn
Ik zou zeggen: zorg dat jij niet in dat rijtje van twintig komt. Dat levert voor jou en je IT-collega’s meer eigenwaarde, zelfbewustzijn en toekomstvastheid op. Want niet elke verandering is een verbetering. Pas dus op met de stroom van zomeradviezen en wordt geen Icarus. Blijf uit de buurt van de zon.

Dirk Dekker is partner bij Wielinq, gespecialiseerd in interim bestuur, managementadvies en programmabesturing in situaties die om verandering vragen.